1

V části Služby vyberte https://admin.webex.comv části Zobrazení zákazníka v části Služby položku Schůzky.

2

Vyberte web a klepněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavení vyberte Možnosti webu.

4

Pokud konfigurujete nastavení schůzek v osobních místnostech zahájených telefonicky, přejděte dolů na Možnosti webu. Můžete nakonfigurovat následující nastavení:

  • Povolit hostitelům zahájit schůzky v osobní místnosti z telefonu – Umožni hostiteli zahájit schůzkybez aplikace Schůzky Webex vytočením pomocí telefonu.
  • Vyžadovat, aby hostitelé při zahájení schůzky v osobní místnosti z telefonů ověřili své telefonní číslo uložené v předvolbách – Pokud je povoleno, webexové schůzky ověří telefonní číslo uložené v předvolbách zvuku a videa hostitele nasvém účtu Webex proti číslu, ze které volají. Pokud je zakázána, může hostitel zahájit schůzku v osobní místnosti bez ověření svého telefonního čísla. Toto nastavení je ve výchozím nastavení zakázáno.
  • Hosté se mohou připojit, aniž by čekali ve vstupní hale, když hostitel zahájí odemčenou schůzku z telefonu – Účastníci, kteří nemají účet na webu hostitele, se mohou připojit ke schůzce osobní místnosti hostitele přímo, aniž by čekali na schválení hostitele vevstupní hale schůzky. Toto nastavení platí pouze v případě, že hosté čekají ve vstupní hale, dokud je hostitel nepřizná, že nastavení v části Zabezpečení osobního pokoje je povoleno.
5

Pokud konfigurujete nastavení naplánovaných schůzek webexu, přejděte dolů na Možnosti zabezpečení. V části Nastavení telefonu schůzek Webex můžetenakonfigurovat následující:

  • Vyžadovat, aby hostitelé při zahájení schůzky z telefonů ověřili své telefonní číslo uložené v předvolbách – Pokud je to povoleno, webexové schůzky ověří telefonní číslo uložené v předvolbách zvuku a videa hostitele ve svém účtu Webex načíslo, ze které volají. Pokud je zakázána, může hostitel zahájit naplánovanou schůzku bez ověření telefonního čísla. Toto nastavení je ve výchozím nastavení povoleno.
  • Hosté se mohou připojit, aniž by čekali ve vstupní hale, když hostitel zahájí odemčenou schůzku z telefonu – Účastníci, kteří nemají účet nawebu hostitele, se mohou připojit k plánované schůzce hostitele přímo, aniž by čekali na schválení hostitele ve vstupní hale schůzky. Toto nastavení platí pouze v případě, že hosté čekají ve vstupní hale, dokud je hostitel nepřizná, je povoleno nastavení v části Zabezpečení schůzek Webex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

Pokud konfigurujete nastavení schůzek v osobních místnostech zahájených telefonicky, přejděte dolů na Možnosti webu. Můžete nakonfigurovat následující nastavení:

  • Povolit hostitelům spustit schůzky v osobní místnosti z telefonu – Umožni hostitelům zahájit schůzky bez aplikaceSchůzky Webex vytáčením pomocí telefonů.
  • Vyžadovat, aby hostitelé při zahájení schůzky v osobní místnosti z telefonů ověřili své telefonní číslo uložené v předvolbách – Pokud je povoleno, webexové schůzky ověří telefonní číslo uložené v předvolbách zvuku a videa hostitele ve svémúčtu Webex na číslo, ze které volají. Pokud je tato akce zakázána, mohou hostitelé zahájit schůzku v osobní místnosti bez ověření telefonního čísla. Toto nastavení je ve výchozím nastavení zakázáno.
  • Hosté se mohou připojit, aniž by čekali ve vstupní hale, když hostitel zahájí odemčenou schůzku z telefonu – Účastníci, kteří nemají účet na webu hostitele, se mohou připojit ke schůzce osobní místnosti hostitele přímo, aniž by čekali na schválení hostitele vevstupní hale schůzky. Toto nastavení platí pouze v případě, že hosté čekají ve vstupní hale, dokud je hostitel nepřizná, že nastavení v části Zabezpečení osobního pokoje je povoleno.
3

Pokud konfigurujete nastavení naplánovaných schůzek webexu, přejděte dolů na Možnosti zabezpečení. V části Nastavení telefonu schůzek Webex můžetenakonfigurovat následující:

  • Vyžadovat, aby hostitelé při zahájení schůzky z telefonů ověřili své telefonní číslo uložené v předvolbách – Pokud je to povoleno, webexové schůzky ověří telefonní číslo uložené v předvolbách zvuku a videa hostitele ve svém účtu Webex načíslo, ze které volají. Pokud je tato akce zakázána, mohou hostitelé zahájit naplánovanou schůzku bez ověření telefonního čísla. Toto nastavení je ve výchozím nastavení povoleno.
  • Hosté se mohou připojit, aniž by čekali ve vstupní hale, když hostitelé zahájí odemčenou schůzku z telefonu – Účastníci, kteří nemají účet na webu hostitele, se mohou připojit k plánované schůzce hostitele přímo, aniž by čekali na schválení hostitele vevstupní hale schůzky. Toto nastavení platí pouze v případě, že hosté čekají ve vstupní hale, dokud je hostitel nepřizná, je povoleno nastavení v části Zabezpečení schůzek Webex.