1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, תחת שירותים, בחר פגישות.

2

בחר את האתר שלך ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

אם אתה מגדיר הגדרות עבור פגישות בחדר אישי שהתחילו בטלפון, גלול מטה אל אפשרויותאתר. באפשרותך לקבוע את התצורה של ההגדרות הבאות:

  • אפשר למארחים להתחיל פגישות בחדר אישי מהטלפון- אפשר למארח להתחיל פגישות ללא האפליקציה Webex Meetings על-ידי חיוג לטלפונים שלהם.
  • דרשו ממארחים לאמת את מספר הטלפון שלהם שנשמר בהעדפותיהם בעת התחלת פגישת חדר אישי מהטלפונים שלהם – כאשר הדברמופעל, פגישות Webex מאמתות את מספר הטלפון שנשמר בהעדפות האודיו והווידאו של המארח בחשבון Webex שלו כנגד המספר שממנו הם מתקשרים. כאשר הוא מושבת, המארח יכול להתחיל את פגישת החדר האישי שלו מבלי לאמת את מספר הטלפון שלו. הגדרה זו מושבתת כברירת מחדל.
  • האורחים יכולים להצטרף מבלי להמתין בלובי כאשר המארח מתחיל פגישה לא נעולה מטלפון- משתתפים שאין להם חשבון באתר של המארח יכולים להצטרף ישירות לפגישת החדר האישי של המארח מבלי להמתין לאישור המארח בלובי הפגישות. הגדרה זו חלה רק כאשר האורחים ממתינים בלובי עד שהמארח מודה שהם מגדירים תחת אבטחת חדר אישי מופעלת.
5

אם אתה קובע הגדרות עבור פגישות Webex מתוזמנות, גלול מטה אל אפשרויותאבטחה. תחת הגדרותהטלפון של פגישות Webex, באפשרותך לקבוע את התצורה הבאה:

  • דרושים למארחים לאמת את מספר הטלפון שלהם שנשמר בהעדפותיהם בעת התחלת פגישה מהטלפוניםשלהם – כאשר הדבר מופעל, Webex Meetings מאמת את מספר הטלפון שנשמר בהעדפות השמע והווידאו של המארח בחשבון ה-Webex שלו כנגד המספר שממנו הם מתקשרים. כאשר הוא מושבת, המארח יכול להתחיל פגישה מתוזמנת מבלי לאמת את מספר הטלפון שלו. הגדרה זו מופעלת כברירת מחדל.
  • האורחים יכולים להצטרף מבלי להמתין בלובי כאשר המארח מתחיל פגישה לא נעולה מטלפון- משתתפים שאין להם חשבון באתר של המארח יכולים להצטרף ישירות לפגישה המתוזמנת של המארח מבלי להמתין לאישור המארח בלובי הפגישה. הגדרה זו חלה רק כאשר האורחים ממתינים בלובי עד שהמארח מודה שההגדרה שלהם תחת אבטחת פגישות Webex מופעלת.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות>.

2

אם אתה מגדיר הגדרות עבור פגישות בחדר אישי שהתחילו בטלפון, גלול מטה אל אפשרויותאתר. באפשרותך לקבוע את התצורה של ההגדרות הבאות:

  • אפשר למארחים להתחיל פגישות בחדר אישי מהטלפון- אפשר למארחים להתחיל פגישות ללא האפליקציה Webex Meetings על-ידי חיוג באמצעות הטלפונים שלהם.
  • דרשו ממארחים לאמת את מספר הטלפון שלהם שנשמר בהעדפותיהם בעת הפעלת פגישת חדר אישי מהטלפונים שלהם – כאשר הדברמופעל, פגישות Webex מאמתות את מספר הטלפון שנשמר בהעדפות השמע והווידאו של המארח בחשבון Webex שלו כנגד המספר שממנו הם מתקשרים. כאשר הם מושבתים, מארחים יכולים להתחיל את פגישת החדר האישי שלהם מבלי לאמת את מספר הטלפון שלהם. הגדרה זו מושבתת כברירת מחדל.
  • האורחים יכולים להצטרף מבלי להמתין בלובי כאשר המארח מתחיל פגישה לא נעולה מטלפון- משתתפים שאין להם חשבון באתר של המארח יכולים להצטרף ישירות לפגישת החדר האישי של המארח מבלי להמתין לאישור המארח בלובי הפגישות. הגדרה זו חלה רק כאשר האורחים ממתינים בלובי עד שהמארח מודה שהם מגדירים תחת אבטחת חדר אישי מופעלת.
3

אם אתה קובע הגדרות עבור פגישות Webex מתוזמנות, גלול מטה אל אפשרויותאבטחה. תחת הגדרותהטלפון של פגישות Webex, באפשרותך לקבוע את התצורה הבאה:

  • דרושים למארחים לאמת את מספר הטלפון שלהם שנשמר בהעדפותיהם בעת התחלת פגישה מהטלפוניםשלהם – כאשר הדבר מופעל, Webex Meetings מאמת את מספר הטלפון שנשמר בהעדפות השמע והווידאו של המארח בחשבון ה-Webex שלו כנגד המספר שממנו הם מתקשרים. כאשר הם מושבתים, מארחים יכולים להתחיל פגישה מתוזמנת מבלי לאמת את מספר הטלפון שלהם. הגדרה זו מופעלת כברירת מחדל.
  • האורחים יכולים להצטרף מבלי להמתין בלובי כאשר המארחים מתחילים פגישה לא נעולה מטלפון- משתתפים שאין להם חשבון באתר של המארח יכולים להצטרף ישירות לפגישה המתוזמנת של המארח מבלי להמתין לאישור המארח בלובי הפגישות. הגדרה זו חלה רק כאשר האורחים ממתינים בלובי עד שהמארח מודה שההגדרה שלהם תחת אבטחת פגישות Webex מופעלת.