1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze Usługi wybierz pozycję Spotkania .

2

Wybierz witrynę i kliknij przycisk Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Jeśli konfigurujesz ustawienia spotkań w pokoju osobistym rozpoczynanych przez telefon, przewiń w dół do pozycji Opcje witryny. Można skonfigurować następujące ustawienia:

  • Zezwalaj gospodarzom na rozpoczynanie spotkań w pokoju osobistym z telefonu— umożliwiaj gospodarzowi rozpoczynanie spotkań bez aplikacji Webex Meetings, dzwoniąc za pomocą telefonu.
  • Wymagaj od gospodarzy sprawdzania poprawności ich numeru telefonu zapisanego w ich preferencjach podczas rozpoczynania spotkania w pokoju osobistym z telefonu— gdy ta opcja jest włączona, Webex Meetings sprawdza poprawność numeru telefonu zapisanego w preferencjach audio i wideo gospodarza na jego koncie Webex w stosunku do numeru, z którego dzwonią. Po wyłączeniu gospodarz może rozpocząć spotkanie w pokoju osobistym bez sprawdzania poprawności swojego numeru telefonu. To ustawienie jest domyślnie wyłączone.
  • Goście mogą dołączyć bez czekania w poczekalni, gdy gospodarz rozpocznie odblokowane spotkanie z telefonu— Uczestnicy, którzy nie mają konta w witrynie gospodarza, mogą bezpośrednio dołączyć do spotkania w pokoju osobistym gospodarza, nie czekając na zatwierdzenie przez gospodarza w poczekalni spotkania. To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Goście czekają w poczekalni, aż gospodarz je przyjmie ustawienie w obszarze Bezpieczeństwo pokoju osobistego jest włączone.
5

Jeśli konfigurujesz ustawienia zaplanowanych spotkań Webex, przewiń w dół do pozycji Opcje zabezpieczeń. W obszarze Ustawienia telefonu Webex Meetingsmożna skonfigurować następujące ustawienia:

  • Wymagaj od gospodarzy sprawdzania poprawności ich numeru telefonu zapisanego w ich preferencjach podczas rozpoczynania spotkania z telefonu— gdy ta opcja jest włączona, Webex Meetings sprawdza poprawność numeru telefonu zapisanego w preferencjach audio i wideo gospodarza na koncie Webex w stosunku do numeru, z którego dzwonią. Po wyłączeniu gospodarz może rozpocząć zaplanowane spotkanie bez sprawdzania poprawności swojego numeru telefonu. To ustawienie jest domyślnie włączone.
  • Goście mogą dołączyć bez czekania w poczekalni, gdy gospodarz rozpocznie odblokowane spotkanie z telefonu— Uczestnicy, którzy nie mają konta w witrynie gospodarza, mogą bezpośrednio dołączyć do zaplanowanego spotkania gospodarza, nie czekając na zatwierdzenie przez gospodarza w poczekalni spotkania. To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Goście czekają w poczekalni, aż gospodarz je przyjmie ustawienie w obszarze Webex Meetings Security jest włączone.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

Jeśli konfigurujesz ustawienia spotkań w pokoju osobistym rozpoczynanych przez telefon, przewiń w dół do pozycji Opcje witryny. Można skonfigurować następujące ustawienia:

  • Zezwalaj gospodarzom na rozpoczynanie spotkań w pokoju osobistym z telefonu— umożliwiaj gospodarzom rozpoczynanie spotkań bez aplikacji Webex Meetings, dzwoniąc za pomocą telefonu.
  • Wymagaj od gospodarzy sprawdzania poprawności ich numeru telefonu zapisanego w ich preferencjach podczas rozpoczynania spotkania w pokoju osobistym z telefonów— gdy ta opcja jest włączona, Webex Meetings sprawdza poprawność numeru telefonu zapisanego w preferencjach audio i wideo gospodarza na koncie Webex w stosunku do numeru, z którego dzwonią. Po wyłączeniu gospodarze mogą rozpocząć spotkanie w pokoju osobistym bez sprawdzania poprawności numeru telefonu. To ustawienie jest domyślnie wyłączone.
  • Goście mogą dołączyć bez czekania w poczekalni, gdy gospodarz rozpocznie odblokowane spotkanie z telefonu— Uczestnicy, którzy nie mają konta w witrynie gospodarza, mogą bezpośrednio dołączyć do spotkania w pokoju osobistym gospodarza, nie czekając na zatwierdzenie przez gospodarza w poczekalni spotkania. To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Goście czekają w poczekalni, aż gospodarz je przyjmie ustawienie w obszarze Bezpieczeństwo pokoju osobistego jest włączone.
3

Jeśli konfigurujesz ustawienia zaplanowanych spotkań Webex, przewiń w dół do pozycji Opcje zabezpieczeń. W obszarze Ustawienia telefonu Webex Meetingsmożna skonfigurować następujące ustawienia:

  • Wymagaj od gospodarzy sprawdzania poprawności ich numeru telefonu zapisanego w ich preferencjach podczas rozpoczynania spotkania z telefonu— gdy ta opcja jest włączona, Webex Meetings sprawdza poprawność numeru telefonu zapisanego w preferencjach audio i wideo gospodarza na koncie Webex w stosunku do numeru, z którego dzwonią. Gdy ta opcja jest wyłączona, gospodarze mogą rozpocząć zaplanowane spotkanie bez sprawdzania poprawności swojego numeru telefonu. To ustawienie jest domyślnie włączone.
  • Goście mogą dołączyć bez czekania w poczekalni, gdy gospodarze rozpoczną odblokowane spotkanie z telefonu— Uczestnicy, którzy nie mają konta w witrynie gospodarza, mogą bezpośrednio dołączyć do zaplanowanego spotkania gospodarza, nie czekając na zatwierdzenie przez gospodarza w poczekalni spotkania. To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Goście czekają w poczekalni, aż gospodarz je przyjmie ustawienie w obszarze Webex Meetings Security jest włączone.