1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Möten underTjänster.

2

Välj din webbplats och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Om du konfigurerar inställningar för möten i personliga rum som startas via telefon bläddrar du ner till Webbplatsalternativ. Du kan konfigurera följande inställningar:

  • Tillåt värdar att starta möten i personliga rum från telefon – Aktivera värden för att starta möten utan att Webex Meetings-app genomatt ringa in med deras telefoner.
  • Kräver att värdar validerar sina telefonnummer som sparas i deras inställningar när de startar ett möte i ett personligt rum via sina telefoner – när detta är aktiverat validerar Webex Meetings telefonnumret som sparats i värdens ljud- och videoinställningar på sitt Webex-konto mot det nummer deringer från. När inaktiverat, värden kan starta deras personliga rum möte utan att validera deras telefonnummer. Den här inställningen är inaktiverad som standard.
  • Gäster kan delta utan att behöva vänta i lobbyn när värden startar ett olåst möte via en telefon – deltagare som inte har ett konto på värdens webbplats kan delta i värdens personliga rum-möte direkt utan att behöva vänta på värdens godkännande imöteslobbyn. Den här inställningen gäller endast när gästerna väntar i lobbyn tills värden släpper in dem inställningen under Säkerhet förpersonligt rum är aktiverat.
5

Om du konfigurerar inställningar för schemalagda Webex-möten bläddrar du ner till Säkerhetsalternativ. Under Webex Meetings inställningar för telefon kan du konfigureraföljande:

  • Kräv att värdar validerar sina telefonnummer som sparas i deras inställningar när de startar ett möte från sina telefoner – när detta är aktiverat validerar Webex Meetings telefonnumret som sparats i värdens ljud- och videoinställningar i webex-kontot mot det nummer deringer från. När inaktiverat, värden kan starta ett schemalagt möte utan att validera deras telefonnummer. Den här inställningen är aktiverad som standard.
  • Gäster kan delta utan att behöva vänta i lobbyn när värden startar ett olåst möte via telefon – deltagare som inte har något konto på värdens webbplats kan delta i värdens schemalagt möte direkt utan att behöva vänta på värdens godkännande imöteslobbyn. Den här inställningen gäller endast när gästerna väntar i lobbyn tills värden släpper in dem under Webex Meetings säkerhet är aktiverat.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar när > Alternativ.

2

Om du konfigurerar inställningar för möten i personliga rum som startas via telefon bläddrar du ner till Webbplatsalternativ. Du kan konfigurera följande inställningar:

  • Tillåt värdar att starta möten i personliga rum från telefon – Gör det möjligt för värdar att starta mötenutan Webex Meetings-app genom att ringa in med sina telefoner.
  • Kräver att värdar validerar sina telefonnummer som sparas i deras inställningar när de startar ett möte i ett personligt rum via sina telefoner – när detta är aktiverat validerar Webex Meetings telefonnumret som sparats i värdens ljud- och videoinställningar iwebex-kontot mot det nummer de ringer från. När inaktiverat, värdar kan starta sina personliga rum möte utan att validera deras telefonnummer. Den här inställningen är inaktiverad som standard.
  • Gäster kan delta utan att behöva vänta i lobbyn när värden startar ett olåst möte via en telefon – deltagare som inte har ett konto på värdens webbplats kan delta i värdens personliga rum-möte direkt utan att behöva vänta på värdens godkännande imöteslobbyn. Den här inställningen gäller endast när gästerna väntar i lobbyn tills värden släpper in dem inställningen under Säkerhet förpersonligt rum är aktiverat.
3

Om du konfigurerar inställningar för schemalagda Webex-möten bläddrar du ner till Säkerhetsalternativ. Under Webex Meetings inställningar för telefon kan du konfigureraföljande:

  • Kräv att värdar validerar sina telefonnummer som sparas i deras inställningar när de startar ett möte från sina telefoner – när detta är aktiverat validerar Webex Meetings telefonnumret som sparats i värdens ljud- och videoinställningar i webex-kontot mot det nummer deringer från. När inaktiverat, värdar kan starta ett schemalagt möte utan att validera deras telefonnummer. Den här inställningen är aktiverad som standard.
  • Gäster kan delta utan att behöva vänta i lobbyn när värden startar ett olåst möte via telefon – deltagare som inte har ett konto på värdens webbplats kan delta i värdens schemalagt möte direkt utan att behöva vänta på värdens godkännande imöteslobbyn. Den här inställningen gäller endast när gästerna väntar i lobbyn tills värden släpper in dem under Webex Meetings säkerhet är aktiverat.