1

U okviru Prikaz kupca u https://admin.webex.com, u okviru Uslugeizaberite stavku Sastanci.

2

Izaberite lokaciju i kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Ako konfigurišete postavke za sastanke lične sobe započete telefonom, pomerite se nadole do opcija lokacije. Možete da konfigurišete sledeće postavke:

  • Dozvolite domaćinima da započnu sastanke ličnesobe sa telefona – Omogućite domaćinu da započne sastanke bez aplikacije Webex Sastanci pozivanjem sa njihovim telefonima.
  • Zahtevajte od domaćina da provere valjanost svog telefonskog broja koji je sačuvan u njihovim željama prilikom pokretanja sastanka lične sobe sa svojih telefona – Kada jeomogućen, Webex sastanci proveravaju valjanost telefonskog broja sačuvanog u željenim opcijama audio i video zapisa na Webex nalogu u odnosu na broj sa kojeg pozivaju. Kada je onemogućen, domaćin može da započne sastanak lične sobe bez provere valjanosti njihovog broja telefona. Ova postavka je podrazumevano onemogućena.
  • Gosti mogu da se pridruže bez čekanja u holu kada domaćin započne otključani sastanak sa telefona – Učesnici koji nemaju nalog nalokaciji domaćina mogu direktno da se pridruže sastanku lične sobe domaćina bez čekanja odobrenja domaćina u predvorju sastanka. Ova postavka se primenjuje samo kada gosti čekaju u holu dok domaćin ne prizna da su u okviru "Obezbeđenje lične sobe" omogućeni.
5

Ako konfigurišete postavke za planirane Webex sastanke, pomerite se nadole do bezbednosnih opcija. U okviru postavki telefona Webex sastancimožete da konfigurišete sledeće:

  • Zahtevajte od domaćina da provere valjanost svog telefonskog broja koji je sačuvan u njihovim željama prilikom pokretanja sastanka sa telefona – Kada jeomogućen, Webex sastanci proveravaju valjanost telefonskog broja sačuvanog u željenim opcijama audio i video zapisa domaćina na Webex nalogu u odnosu na broj sa kojeg pozivaju. Kada je onemogućen, domaćin može da započne planirani sastanak bez provere valjanosti njihovog broja telefona. Ova postavka je podrazumevano omogućena.
  • Gosti mogu da se pridruže bez čekanja u holu kada domaćin započne otključani sastanak sa telefona – Učesnici koji nemaju nalog nalokaciji domaćina mogu direktno da se pridruže zakazanom sastanku domaćina bez čekanja odobrenja domaćina u predvorju sastanka. Ova postavka se primenjuje samo kada gosti čekaju u holu dok domaćin ne prizna da ih postavlja u okviru programa Webex Meetings Security.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Ako konfigurišete postavke za sastanke lične sobe započete telefonom, pomerite se nadole do opcija lokacije. Možete da konfigurišete sledeće postavke:

  • Dozvolite domaćinima da započnu sastanke ličnesobe sa telefona – Omogućite domaćinima da započnu sastanke bez aplikacije Webex Meetings tako što ćete ih pozvati sa svojim telefonima.
  • Zahtevajte od domaćina da provere valjanost svog telefonskog broja koji je sačuvan u njihovim preferencijama prilikom pokretanja sastanka lične sobe sa svojih telefona – Kada jeomogućen, Webex sastanci proveravaju valjanost telefonskog broja sačuvanog u željenim opcijama audio i video zapisa domaćina na Webex nalogu u odnosu na broj sa kojeg pozivaju. Kada su onemogućeni, domaćini mogu da započnu sastanak u ličnoj sobi bez provere valjanosti svog broja telefona. Ova postavka je podrazumevano onemogućena.
  • Gosti mogu da se pridruže bez čekanja u holu kada domaćin započne otključani sastanak sa telefona – Učesnici koji nemaju nalog nalokaciji domaćina mogu direktno da se pridruže sastanku lične sobe domaćina bez čekanja odobrenja domaćina u predvorju sastanka. Ova postavka se primenjuje samo kada gosti čekaju u holu dok domaćin ne prizna da su u okviru "Obezbeđenje lične sobe" omogućeni.
3

Ako konfigurišete postavke za planirane Webex sastanke, pomerite se nadole do bezbednosnih opcija. U okviru postavki telefona Webex sastancimožete da konfigurišete sledeće:

  • Zahtevajte od domaćina da provere valjanost svog telefonskog broja koji je sačuvan u njihovim željama prilikom pokretanja sastanka sa telefona – Kada jeomogućen, Webex sastanci proveravaju valjanost telefonskog broja sačuvanog u željenim opcijama audio i video zapisa domaćina na Webex nalogu u odnosu na broj sa kojeg pozivaju. Kada je onemogućen, domaćini mogu da započnu planirani sastanak bez provere valjanosti svog broja telefona. Ova postavka je podrazumevano omogućena.
  • Gosti mogu da se pridruže bez čekanja u holu kada domaćini počnu otključani sastanak sa telefona – Učesnici koji nemaju nalog nalokaciji domaćina mogu direktno da se pridruže zakazanom sastanku domaćina bez čekanja odobrenja domaćina u predvorju sastanka. Ova postavka se primenjuje samo kada gosti čekaju u holu dok domaćin ne prizna da ih postavlja u okviru programa Webex Meetings Security.