1

Изберете името на лицето, което искате да премахнете от обаждането, след което щракнете върху "Още".

2

Изберете Премахване от Конференция и след това щракнете върху Да.

1

Натиснете и задръжте името на лицето, което искате да премахнете от обаждането.

2

Докоснете Премахване от Конференция и след това изберете Да.