1

Välj namnet på den person du vill ta bort från samtalet och klicka sedan på Mer.

2

Välj Ta bort från konferens och klicka sedan på Ja.

1

Tryck på och håll på namnet på den person du vill ta bort från samtalet.

2

Knacka på Ta bort från konferens och välj sedan Ja.