1

Vyberte meno osoby, ktorú chcete z hovoru odstrániť, a potom kliknite Viac.

2

Vyberte si Odstrániť z konferencie a potom kliknite Áno.

1

Stlačte a podržte meno osoby, ktorú chcete z hovoru odstrániť.

2

Klepnite Odstrániť z konferencie a potom vyberte Áno.