1

בחר את השם של האדם שברצונך להסיר מהשיחה ולאחר מכן לחץ עוד .

2

בחר הסר מהועידה ולאחר מכן לחץ כן .

1

לחץ והחזק את השם של האדם שברצונך להסיר מהשיחה.

2

הקש הסר מהועידה ולאחר מכן בחר כן .