Ако ще сте далеч от бюрото си, но не искате да пропуснете важно обаждане, можете да препратите обажданията си на друг телефонен номер.

1

Изберете една от следните опции:

  • От Cisco Webex Настройки , под Настройки на обажданията включете Повикване напред. Или изберете типа номер и въведете номера, или поставете отметка в квадратчето, за да препращате обажданията директно към гласовата си поща.
  • От аналоговия си телефон натиснете #72 , въведете номера, където искате да пренасочите обажданията си, и натиснете #.
Ще чуете аудио индикация, че е започнало пренасочване на повикванията.
2

За да отмените пренасочването на обаждания, изберете една от тези опции:

  • От Cisco Webex Настройки , под Настройки на обажданията изключете Повикване напред.
  • От аналоговия си телефон натиснете #73.
Чувате аудио индикация, че пренасочване на повиквания е спряно.