Hvis du skal være borte fra skrivebordet, men ikke vil gå glipp av en viktig samtale, kan du viderekoble anropene til et annet telefonnummer.