Hvis du skal være borte fra kontoret, men ikke ønsker å gå glipp av en viktig samtale, kan du viderekoble anropene til et annet telefon nummer.

1

Velg et av følgende alternativer:

  • slå på videre kobling ved å gå til Cisco Webex innstillinger under samtale innstillinger. Du kan enten velge nummer typen og taste nummeret eller merke av i avmerkings boksen for å viderekoble anrop direkte til tale posten.
  • Fra den analoge telefonen trykker du på #72 , angir nummeret du vil omdirigere samtalene til, og trykker på #.
Du hører en lyd som indikerer at viderekobling av samtalen har startet.
2

Hvis du vil avbryte videre kobling av anrop, velger du ett av disse alternativene:

  • Fra Cisco Webex innstillinger , under samtale innstillinger , slå av videre kobling av anrop.
  • Trykk på #73 på den analoge telefonen.
Du hører en lyd som indikerer at viderekoblingen av samtalen har stoppet.