אם אתה מתכוון להתרחק מהשולחן שלך, אבל לא כדאי לפספס שיחה חשובה, תוכל להעביר את השיחות למספר טלפון אחר.

1

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • מהגדרות Cisco Webex, תחת ' הגדרות שיחה ', הפעל את ' שיחה קדימה '. בחר את סוג המספר והזן את המספר או סמן את תיבת הסימון כדי להעביר שיחות ישירות לדואר הקולי.
  • מהטלפון האנלוגי, הקש #72 , הזן את המספר שבו ברצונך לנתב מחדש את השיחות, ולחץ על.
שמעת אינדיקציה לשמע שהעברת השיחות החלה.
2

כדי לבטל העברת שיחות, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • מהגדרות Cisco Webex, תחת הגדרות שיחה, בטל את השיחה הלאה.
  • , מהטלפון האנלוגי שלך. לחץ #73
שמעת את האינדיקציה הקולית שהעברת השיחות הפסיקה.