Jeśli użytkownik planuje odejść od biurka, ale nie chce przegapić ważnego połączenia, można przekierować połączenia na inny numer telefonu.

1

Wybrać jedną z poniższych opcji:

  • W ustawieniach programu Cisco WebEx w obszarze Ustawienia połączeń (Call Settings) włączyć funkcję przekierowywania połączeń (Call forwarding). Należy wybrać typ numeru i wprowadzić go lub zaznaczyć pole wyboru, aby przekazywać połączenia bezpośrednio do poczty głosowej.
  • Aby rozpocząć przekierowywanie połączeń: z poziomu telefonu analogowego, nacisnąć *72, wprowadzić numer, na który połączenia będą przekazywane i nacisnąć #.
Usłyszysz sygnał wskazujący, że przekierowywanie połączeń zostało rozpoczęte.
2

Aby anulować przekierowywanie połączeń, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • W ustawieniach programu Cisco WebEx , w obszarze Ustawienia połączeń (Call Settings), wyłączyć funkcję przekierowywania połączeń (Call Forward).
  • W telefonie analogowym nacisnąć przycisk #73.
Usłyszysz sygnał wskazujący, że przekierowywanie połączeń zostało zakończone.