Ako ćete biti daleko od svog stola, ali ne želite propustiti važan poziv, svoje pozive možete proslijediti na drugi telefonski broj.