Cisco наушнице 521 и 522 имат свалящ се линеен контролер

Линейният USB контролер улеснява използването на основните функции за повикване.

При входящо повикване ще чуете мелодия в наушниците.

На линейния контролер натиснете Повикване. бутоните за повикване

Натиснете Нагоре нагоре или Надолу долен на линейния контролер.

Задръжте бутона за повикване Повикване бутоните за повикванена линейния контролер, докато чуете сигнал.

Натиснете Заглушаване бутонът за заглушаване на линейния контролер.

Натиснете двукратно Повикване бутоните за повикванена линейния контролер.

Натиснете веднъж за Повикване бутоните за повикванена линейния контролер.

Ако има входящо повикване, му се отговаря автоматично от наушниците.

Функциите за управление на повикванията на Наушници Cisco 561 и 562 се намират на чашката за ухо на наушниците.

1

Задръжте аовикванене бутоните за повикване на наушниците за 4 секунди. Ще чуете тон, показващ състоянието на наушниците.

2

Извършете едно от следните действия:

  • Задръжте Повикване бутоните за повикване за 1 секунда, за да включите наушниците.
  • Поставете наушниците на базата.

Натиснете Повикване бутоните за повикване на наушниците.

Използвайте Сила на звука контроли за силата на звука( на наушниците.

Извършете едно от следните действия:

  • Натиснете Повикване бутонът за заглушаване на наушниците.
  • Можете също така да заглушите с бутонът за заглушаване на наушниците.

Извършете едно от следните действия:

  • Задръжте Повикване бутоните за повикване на наушниците, за да чуете тон.„
  • Поставете наушниците на базата.

Натиснете двукратно Повикване бутоните за повикване на наушниците.

Докато сте в повикване, натиснете Повикване бутоните за повикване на наушниците.

  • Ако има входящо повикване, му се отговаря автоматично от наушниците.
Уверете се, че сте поставили в режим на задържане или сте прекратили активните повиквания преди да превключите източниците. Активните повиквания не се поставят автоматично в задържане, когато променяте източниците на мултибазата.

Извършете едно от следните действия:

  • Натиснете Повикванебутоните за повикване на наушниците.
  • На мултибазата натиснете бутона за източник на входящо повикване.

 
Активните повиквания не преминават автоматично в задържане, когато променяте източниците на мултибазата. Уверете се че сте поставили в задържане или сте прекратили всички активни повиквания преди да превключите източниците. Активните повиквания се поставят автоматично в задържане, когато натиснете Повикванеlбутоните за повикване на наушниците.