De Cisco-hoofdtelefoon serie 521 en 522 is uitgerust met een afneembare inline controller.

Met de inline USB-controller is het eenvoudig om standaard gespreksfuncties te gebruiken.

Wanneer u een inkomende oproep hebt, hoort u de beltoon in uw headset.

Druk op de inline controller op Gesprek de gespreksknop.

Druk op Omhoog beschikbaar of Omlaag onbeschikbaar op de inline controller.

Houd Gesprek de gespreksknop op de inline controller ingedrukt tot u een toon hoort.

Druk op Dempen de toets Dempen op de in-line controller.

Druk twee keer op Gesprek de gespreksknop op de in-line controller.

Druk op Gesprek de gespreksknop op de inline controller.

Als u een inkomend gesprek hebt, zal de hoofdtelefoon dit automatisch beantwoorden.

De gespreksbeheerfuncties voor de Cisco-hoofdtelefoon serie 561 en 562 vindt u op de oorschelp van de hoofdtelefoon.

1

Houd Gesprek de gespreksknop op uw hoofdtelefoon gedurende 4 seconden ingedrukt. U hoort een toon die de status van de hoofdtelefoon aangeeft.

2

Voer een van de volgende acties uit.

  • Houd Gesprek de gespreksknop gedurende 1 seconde ingedrukt om de hoofdtelefoon opnieuw in te schakelen.
  • Plaats de hoofdtelefoon op de basis.

Druk op Gesprek de gespreksknop op uw headset.

Gebruik Volume de volumeknoppen op uw headset.

Voer een van de volgende acties uit.

  • Druk op Dempen de toets Dempen op uw headset.
  • U kunt uzelf ook dempen met de toets Dempen op de multibasis.

Voer een van de volgende acties uit.

  • Houd Gesprek de gespreksknop op uw hoofdtelefoon ingedrukt tot u een toon hoort.
  • Plaats uw hoofdtelefoon op de basis.

Druk twee keer op Gesprek de gespreksknop op uw headset.

Druk tijdens een gesprek op Gesprek de gespreksknop op uw headset.

  • Als u een inkomend gesprek hebt, zal de hoofdtelefoon dit automatisch beantwoorden.
Zorg ervoor dat u actieve gesprekken in wacht zet of beëindigt alvorens u van bron verandert. Actieve gesprekken worden niet automatisch in de wacht gezet wanneer u op de multibasis van bron verandert.

Voer een van de volgende acties uit:

  • Druk op Gesprekde gespreksknop op uw headset.
  • Druk op de multibasis op de betreffende bronknop van het inkomende gesprek.

 
Actieve gesprekken worden niet automatisch in de wacht gezet wanneer u op de multibasis van bron verandert. Zorg ervoor dat u actieve gesprekken in de wacht zet of beëindigt alvorens u van bron verandert. Actieve gesprekken worden automatisch in de wacht gezet wanneer u op Gesprekde gespreksknop op de hoofdtelefoon drukt.