Cisco-hodetelefoner 521 og 522 har en avtagbar innebygd kontroller.

Den innebygde USB-kontrolleren gjør det enkelt å bruke vanlige samtalefunksjoner.

Når du har et innkommende anrop, hører du ringetonen i headsettene.

Trykk på Ring samtaleknapp på den innebygde kontrolleren.

Trykk på Opp opp eller Ned ned på den innebygde kontrolleren.

Hold nede Ring samtaleknapp på den innebygde kontrolleren til du hører en tone.

Trykk på Demp dempeknapp på den innebygde kontrolleren.

Trykk på Ring samtaleknapp to ganger på den innebygde kontrolleren.

Trykk på Ring samtaleknapp én gang på den innebygde kontrolleren.

Hvis du har et innkommende anrop, svarer headsettene automatisk.

Samtalekontrollfunksjoner på Cisco-hodetelefoner 561 og 562 finnes på hodetelefonens øreklokke.

1

Hold nede Ring samtaleknapp på hodetelefonene i 4 sekunder. Du hører en tone som angir statusen til hodetelefonen.

2

Utfør en av disse handlingene:

  • Hold nede Ring samtaleknapp i 1 sekund for å slå på hodetelefonene igjen.
  • Plasser headsettene på basen.

Trykk på Ring samtaleknapp på hodetelefonene.

Bruk Volum volumkontroller på hodetelefonene.

Utfør en av disse handlingene:

  • Trykk på Demp dempeknapp på hodetelefonene.
  • Du kan også dempe deg selv med dempeknapp på flerbasen.

Utfør en av disse handlingene:

  • Hold nede Ring samtaleknapp på hodetelefonene til du hører en tone.
  • Plasser headsettene i basen sin.

Trykk på Ring samtaleknapp på hodetelefonene to ganger.

Mens du er i en samtale, trykker du på Ring samtaleknapp på hodetelefonene.

  • Hvis du har et innkommende anrop, svarer headsettene automatisk.
Sørg for å sette på vent eller avslutte alle aktive samtaler før du veksler mellom kilder. Aktive samtaler settes ikke automatisk på vent når du endrer kilder på flerbasen.

Utfør en av disse handlingene:

  • Trykk på Ringsamtaleknapp på hodetelefonene.
  • På flerbasen trykker du på kildeknappen for det innkommende anropet.

 
Aktive samtaler settes ikke automatisk på vent når du endrer kilder på flerbasen. Sørg for å sette på vent eller avslutte alle aktive samtaler før du veksler mellom kilder. Aktive samtaler settes automatisk på vent når du trykker på Ringsamtaleknapp på hodetelefonene.