Zestawy słuchawkowe Cisco 521 i 522 są wyposażone w odłączany kontroler inline.

Kontroler USB ułatwia korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

Sygnał dzwonka połączenia przychodzącego jest słyszalny w zestawie słuchawkowym.

Naciśnij przycisk Połącz Przycisk Połącz na kontrolerze.

Naciśnij przycisk strzałki w górę w górę lub strzałki w dół w dół na kontrolerze.

Przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz na kontrolerze do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Naciśnij przycisk Wycisz Przycisk wyciszenia na kontrolerze.

Naciśnij dwa razy przycisk Połącz Przycisk Połącz na kontrolerze.

Naciśnij raz przycisk Połącz Przycisk Połącz na kontrolerze.

Połączenie przychodzące zostanie odebrane automatycznie przez zestaw słuchawkowy.

Funkcje obsługi połączeń w zestawach słuchawkowych Cisco 561 i 562 znajdują się na słuchawce.

1

Przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz na zestawie słuchawkowym przez 4 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący stan zestawu słuchawkowego.

2

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz przez 1 sekundę, aby ponownie włączyć zestaw słuchawkowy.
  • Umieść zestaw słuchawkowy w stacji bazowej.

Naciśnij przycisk Połącz Przycisk Połącz na zestawie słuchawkowym.

Użyj opcji Głośność Elementy sterowania poziomem głośności na zestawie słuchawkowym.

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Naciśnij przycisk Wycisz Przycisk wyciszenia na zestawie słuchawkowym.
  • Możesz również wyciszyć się w stacji Multibase, za pomocą Przycisk wyciszenia.

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz na zestawie słuchawkowym do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.
  • Umieść zestaw słuchawkowy na swojej bazie.

Naciśnij dwukrotnie przycisk Połącz Przycisk Połącz na zestawie słuchawkowym.

W trakcie połączenia naciśnij przycisk Połącz Przycisk Połącz na zestawie słuchawkowym.

  • Połączenie przychodzące zostanie odebrane automatycznie przez zestaw słuchawkowy.
Przed zmianą źródła należy upewnić się, że wszystkie aktywne połączenia zostały wstrzymane lub zakończone. Aktywne połączenia nie są automatycznie wstrzymywane w przypadku zmiany źródła na stacji bazowej typu Multibase.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Naciśnij przycisk PołączPrzycisk Połącz na zestawie słuchawkowym.
  • Na stacji bazowej typu Multibase naciśnij przycisk źródła, z którego pochodzi połączenia przychodzące.

 
Aktywne połączenia nie są automatycznie wstrzymywane w przypadku zmiany źródła na stacji bazowej typu Multibase. Przed przełączeniem źródła upewnij się, że wszystkie aktywne połączenia zostały zawieszone lub zakończone. Połączenia aktywne są automatycznie zawieszane po naciśnięciu PołączPrzycisk Połącz na zestawie słuchawkowym.