Náhlavní souprava Cisco řady 521 a 522 je vybavena odpojitelným ovladačem na kabelu.

USB ovladač na kabelu usnadňuje použití základních funkcí volání.

Pokud vám někdo volá, v náhlavní soupravě uslyšíte vyzváněcí tón.

Na ovladači na kabelu stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.

Na ovladači na kabelu stiskněte tlačítko Nahoru Nahoru nebo Dolů Dolů.

Na ovladači na kabelu stiskněte a držte tlačítko Volat Tlačítko Volat, dokud neuslyšíte tón.

Na ovladači na kabelu stiskněte tlačítko Ztlumit Tlačítko Ztlumit.

Na ovladači na kabelu dvakrát stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.

Na ovladači na kabelu jednou stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.

Pokud vám někdo volá, náhlavní souprava hovor automaticky přijme.

Funkce pro řízení hovorů náhlavní soupravy Cisco řady 561 se nachází na sluchátku.

1

Na náhlavní soupravě stiskněte a na 4 sekundy přidržte tlačítko Volat Tlačítko Volat. Uslyšíte tón označující stav náhlavní soupravy.

2

Proveďte jednu z následujících akcí.

  • Přidržením tlačítka Volat Tlačítko Volat na 1 sekundu znovu zapněte náhlavní soupravu.
  • Náhlavní soupravu umístěte na základnu.

Na náhlavní soupravě stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.

Použijte ovládaní hlasitosti Ovládání hlasitosti na náhlavní soupravě.

Proveďte jednu z následujících akcí.

  • Na náhlavní soupravě stiskněte tlačítko Ztlumit Tlačítko Ztlumit.
  • Můžete se ztlumit také tlačítkem Tlačítko Ztlumit na multizákladně.

Proveďte jednu z následujících akcí.

  • Na náhlavní soupravě stiskněte a přidržte tlačítko Volat Tlačítko Volat, dokud neuslyšíte tón.
  • Náhlavní soupravu umístěte na základnu.

Na náhlavní soupravě dvakrát stiskněte tlačítko Volat Tlačítko Volat.

Během hovoru stiskněte na náhlavní soupravě tlačítko Volat Tlačítko Volat.

  • Pokud vám někdo volá, náhlavní souprava hovor automaticky přijme.
Před přepnutím zdrojů nezapomeňte přidržet nebo ukončit všechny aktivní hovory. Při změně zdrojů na multizákladně nejsou aktivní hovory přidrženy automaticky.

Proveďte jeden z těchto úkonů:

  • Na náhlavní soupravě stiskněte tlačítko VolatTlačítko Volat.
  • Na multizákladně stiskněte tlačítko zdroje příchozího hovoru.

 
Při změně zdrojů na multizákladně nejsou aktivní hovory přidrženy automaticky. Před přepnutím zdrojů nezapomeňte přidržet nebo ukončit všechny aktivní hovory. Aktivní hovory se automaticky přidrží stisknutím tlačítka VolatTlačítko Volat na náhlavní soupravě.