Разрешаване на интегриране на акаунт в Microsoft Office 365

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и изберете Конфигуриране > Общи настройки на сайта > опции . Превъртете до секцията Интеграция на трети страни.

2

В раздела Microsoft Office 365 поставете отметка в квадратчето Влизане, за да позволите на потребителите да съпоставят идентификационните си данни за Office 365 със своите Webex идентификационни данни.

3

Ако имейл адресите на office 365 и Webex на потребител са едни и същи, изберете дали автоматично да свържете профилите си заедно, като проверите квадратчето автоматично свързване на потребителите с този webex сайт, ако имейл адресът на акаунта им в Webex съвпада с техния имейл адрес на Microsoft Office 365. Ако автоматичното свързване не е разрешено, потребителите ще трябва да управомощат акаунта си в Webex, за да получат достъп до акаунта си в Office 365.

4

Изберете Актуализиране.

Разрешаване на интегриране на акаунт в G Suite

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и изберете Конфигуриране > Общи настройки на сайта > опции . Превъртете до секцията Интеграция на трети страни.

2

В секцията Google поставете отметка в квадратчето Вход, за да позволите на потребителите да съпоставят идентификационните си данни за G Suite с идентификационните си данни за Webex.

3

За да интегрирате Google Календар на потребител с профила си в Webex, поставете отметка в квадратчето Календар.

4

За да позволите на конкретни потребители да интегрират профилите си в G Suite, проверете Ограничаване на интеграцията до потребителите в тези домейни на G Suite: поставете отметка в квадратчето и въведете имената на домейните.

5

Ако имейл адресите G Suite и Webex на потребителя са еднакви, изберете дали автоматично да свържат профилите си заедно, като проверите квадратчето Автоматично свързване на потребителите с този webex сайт, ако имейл адресът на профила им в Webex съвпада с техния имейл адрес g Suite. Ако автоматичното свързване не е активирано, потребителите ще трябва да управлят профила си в Webex, за да получат достъп до профила си в Google.

6

Изберете Актуализиране.

Разрешаване на интегрирането на акаунт във Facebook

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и изберете Конфигуриране > Общи настройки на сайта > опции . Превъртете до секцията Интеграция на трети страни.

2

В секцията Facebook поставете отметка в квадратчето Влизане, за да позволите на потребителите автоматично да свържат своите идентификационни данни във Facebook със своите Webex идентификационни данни.

3

Изберете Актуализиране.

Разрешаване на приложения на трети страни с помощта на REST API

Администраторите на сайтове могат да позволят на интегратите, разработени от клиенти или трети страни, да функционират за потребителите на сайта им. Ако са деактивирани, потребителите от този сайт няма да могат да влизат в каквито и да е приложения или инструменти, които са били построени от клиенти или трети страни с webex Срещи интеграции, които са ливъридж регистриран Webex OAuth клиент ID и Webex OAuth оторизация код поток за достъп до ресурсите на събрание с помощта на REST API.

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и изберете Конфигуриране > Общи настройки на сайта > опции . Превъртете до секцията Интеграция на трети страни.

2

Проверете Разрешаване на приложения и разработчици на 3-та страна да се интегрират с Webex Срещи, като използвате REST API кутия, за да позволите на потребителите да използват приложения или инструменти, разработени с помощта на Webex REST API.

3

Изберете Актуализиране.