Omogući integraciju sa Microsoft Office 365 nalogom

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i izaberite stavku > uobičajenih postavki lokacije > opcije. Pomerite se do odeljka Integracija nezavisnih proizvođača.

2

U odeljku Microsoft Office 365 proverite polje za potvrdu Prijavljivanje da biste korisnicima omogućili da mapiraju Office 365 akreditive pomoću Webex akreditiva.

3

Ako su e-adrese korisnika sistema Office 365 i Webex iste, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da li ćete automatski povezati njihove naloge tako što ćete proveriti da li se korisnici automatski povezuju sa ovom Webex lokacijom ako se e-adresa njihovog Webex naloga podudara sa njihovom e-adresom sistema Microsoft Office 365. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati da ovlaste svoj Webex nalog da pristupi svom Office 365 nalogu.

4

Izaberite ispravku.

Omogući integraciju G paketa sa računom

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i izaberite stavku > uobičajenih postavki lokacije > opcije. Pomerite se do odeljka Integracija nezavisnih proizvođača.

2

U odeljku Google, proverite polje za potvrdu Prijavi se da biste korisnicima omogućili da mapiraju svoje G Suite akreditive pomoću Webex akreditiva.

3

Da biste integrisali Google kalendar korisnika sa njihovim Webex nalogom, proverite izbor u polju za potvrdu Kalendar.

4

Da biste omogućili određenim korisnicima da integrišu svoje G Suite naloge, proverite da li je integracija ograničena na korisnike u ovim G Suite domenima: i unesite imena domena.

5

Ako su G suite i Webex e-adrese korisnika iste, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da li ćete automatski povezati njihove naloge tako što ćete proveriti da li korisnici automatski povezuju sa ovom Webex lokacijom ako se e-adresa njihovog Webex naloga podudara sa e-adresom G Suite. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati da ovlaste svoj Webex nalog da pristupi svom Google nalogu.

6

Izaberite ispravku.

Omogući integraciju Facebook naloga

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i izaberite stavku > uobičajenih postavki lokacije > opcije. Pomerite se do odeljka Integracija nezavisnih proizvođača.

2

U odeljku Facebook, proverite polje za potvrdu Prijavi se da biste korisnicima omogućili da automatski povežu svoje Facebook akreditive sa svojim Webex akreditivima.

3

Izaberite ispravku.

Omogućavanje aplikacija nezavisnih proizvođača pomoću REST API-ja

Administratori lokacije mogu da dozvole da integracije koje su razvili klijenti ili treća lica funkcionišu za korisnike na njihovoj lokaciji. Ako su onemogućeni, korisnici sa ove lokacije neće moći da se prijave na sve aplikacije ili alatke koje su izgradili klijenti ili treća lica sa integracijama Webex sastanaka koje su iskoristile registrovani Webex OAuth klijentski ID klijenta i Webex OAuth protok koda za pristup resursima za sastanke pomoću REST API-ja.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i izaberite stavku > uobičajenih postavki lokacije > opcije. Pomerite se do odeljka Integracija nezavisnih proizvođača.

2

Proverite da li se aplikacije i programeri treće strane integrišu sa Webex sastancima, koristeći okvir REST APIs da biste omogućili korisnicima da koriste aplikacije ili alatke razvijene pomoću Webex REST API-ja.

3

Izaberite ispravku.