Omogući Microsoft Office 365 naloga

1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije i izaberite opciju "> uobičajenih > opcija". Pomerite se do odeljka "Integracija nezavisnog proizvođača ".

2

U odeljku Microsoft Office 365 označite opciju "Prijavi polje za potvrdu" da biste omogućili korisnicima da mapirate svoje Office 365 akreditive svojim Webex akreditivima.

3

Ako su korisničke Office 365 i Webex e-adrese iste, izaberite da li ćete automatski povezati svoje naloge proverom "Automatski poveži korisnike sa ovim Webex sajt" ako se njihov Webex nalog e-adresa podudara sa njihovim Microsoft Office 365 e-adresa polje za potvrdu. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati da ovlaste svoj Webex nalog za pristup svom Office 365 nalogu.

4

Izaberite Ažuriraj.

Omogući integraciju G Suite naloga

1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije i izaberite opciju "> uobičajenih > opcija". Pomerite se do odeljka "Integracija nezavisnog proizvođača ".

2

U google odeljku proverite opciju "Polje za potvrdu prijavite se" da biste omogućili korisnicima da mapirate svoje G suite akreditive svojim Webex akreditivima.

3

Da biste integrisali Google kalendar korisnika sa svojim Webex nalogom, proverite kalendar polje za potvrdu.

4

Da biste dozvolili određenim korisnicima da integrisanju svoje G Suite naloge, proverite Ograniči integraciju na korisnike u ovim G Suite domenima: polje za potvrdu i unesite imena domena.

5

Ako su G suite i Webex e-adrese korisnika isti, izaberite da li ćete automatski povezati svoje naloge proverom opcije "Automatski poveži korisnike sa ovim Webex sajt" ako se njihov Webex nalog e-adresa podudara sa G Suite e-adresa polje za potvrdu. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati da ovlaste svoj Webex nalog za pristup svom Google nalogu.

6

Izaberite Ažuriraj.

Omogući integraciju Facebook naloga

1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije i izaberite opciju "> uobičajenih > opcija". Pomerite se do odeljka "Integracija nezavisnog proizvođača ".

2

U odeljku Facebook proverite opciju "Polje za potvrdu prijavite se" da biste omogućili korisnicima da automatski poveže svoje Facebook akreditive sa svojim Webex akreditivima.

3

Izaberite Ažuriraj.

Omogućite aplikacije nezavisnih proizvođača koristeći REST API

Administratori lokacije mogu da dozvole integracijama koje razviju klijenti ili treće strane da funkcionišu za korisnike na njihovoj lokaciji. Ako je onemogućeno, korisnici sa ove lokacije neće moći da se prijave ni u jednu aplikaciju ili alatke koje su izgradili klijenti ili treće strane sa Webex Meetings integracijama koje su koristile registrovani Webex OAuth klijent ID i Webex OAuth kôd za autorizaciju kako bi pristupili resursima sastanka pomoću REST API-ja.
1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije i izaberite opciju "> uobičajenih > opcija". Pomerite se do odeljka "Integracija nezavisnog proizvođača ".

2

Proverite da li omogućite aplikacije treće strane i programere za integraciju sa Webex Meetings pomoću okvira REST API-ja da biste omogućili korisnicima da koriste aplikacije ili alatke razvijene koristeći Webex REST API.

3

Izaberite Ažuriraj.