Omogućite integraciju računa za Microsoft Office 365

1

Prijavite se na Webex Administracijsko web-mjesto i odaberite Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > Mogućnosti . Pomaknite se do Integracija treće strane odjeljak.

2

U Microsoft Office 365 odjeljak, provjerite Prijavite se potvrdni okvir kako biste korisnicima omogućili mapiranje svojih vjerodajnica za Office 365 sa svojim vjerodajnicama za Webex .

3

Ako su korisničke adrese e-pošte Office 365 i Webex iste, odaberite želite li automatski povezati njihove račune tako da potvrdite Automatski povežite korisnike s ovim web- Web-mjesto Webex -a ako njihova adresa e-pošte Webex računa odgovara njihovoj adresi e- adresa e-pošte za Microsoft Office 365 potvrdni okvir. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati autorizirati svoj Webex račun za pristup svom Office 365 računu.

4

Odaberite Ažuriraj.

Omogućite integraciju G Suite računa

1

Prijavite se na Webex Administracijsko web-mjesto i odaberite Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > Mogućnosti . Pomaknite se do Integracija treće strane odjeljak.

2

U Google odjeljak, provjerite Prijavite se potvrdni okvir kako biste korisnicima omogućili mapiranje svojih vjerodajnica za G Suite sa svojim vjerodajnicama za Webex .

3

Da biste integrirali korisnikov Google kalendar s njegovim Webex računom, provjerite Kalendarski potvrdni okvir.

4

Da biste dopustili određenim korisnicima da integriraju svoje G Suite račune, provjerite Ograničite integraciju na korisnike u ovim G Suite domenama: potvrdni okvir i unesite nazive domena.

5

Ako su korisničke adrese e-pošte G Suite i Webex iste, odaberite želite li automatski povezati njihove račune tako da potvrdite Automatski povežite korisnike s ovom web- Web-mjesto Webex ako adresa e-pošte njihovog Webex računa odgovara njihovoj G Suite adresa e-pošte potvrdni okvir. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati autorizirati svoj Webex račun za pristup svom Google računu.

6

Odaberite Ažuriraj.

Omogućite integraciju Facebook računa

1

Prijavite se na Webex Administracijsko web-mjesto i odaberite Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > Mogućnosti . Pomaknite se do Integracija treće strane odjeljak.

2

U Facebook odjeljak, provjerite Prijavite se potvrdni okvir za omogućavanje korisnicima da automatski povežu svoje Facebook vjerodajnice sa svojim vjerodajnicama za Webex .

3

Odaberite Ažuriraj.

Omogućite aplikacije trećih strana pomoću REST API -ja

Administratori web-mjesta mogu dopustiti da integracije koje su razvili korisnici ili treće strane funkcioniraju za korisnike na njihovoj stranici. Ako je onemogućeno, korisnici s ovog web-mjesta neće se moći prijaviti na aplikacije ili alate koje su izradili korisnici ili treće strane s integracijama Webex Meetings koje su koristile registrirani Webex OAuth klijentski ID i tok kôd za autorizaciju Webex OAuth za pristup resursima sastanka pomoću REST API-ji.
1

Prijavite se na Webex Administracijsko web-mjesto i odaberite Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > Mogućnosti . Pomaknite se do Integracija treće strane odjeljak.

2

Provjerite Omogućite aplikacijama i razvojnim programerima trećih strana da se integriraju s Webex Meetings, koristeći REST API-je okvir koji korisnicima omogućuje korištenje aplikacija ili alata razvijenih pomoću Webex REST API-ja.

3

Odaberite Ažuriraj.