Povolení integrace účtu Microsoft Office 365

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a vyberte Možnost konfigurace > běžných nastavení webu >. Přejděte do sekce Integrace třetích stran.

2

V části Microsoft Office 365 zaškrtněte políčko Přihlásit se, aby uživatelé mohli mapovat své přihlašovací údaje Office 365 pomocí přihlašovacích údajů Webexu.

3

Pokud jsou e-mailové adresy Office 365 a Webex uživatele stejné, vyberte, zda mají automaticky propojit své účty, zaškrtnutím políčka Automaticky propojit uživatele s tímto webem Webex, pokud jejich e-mailová adresa účtu Webex odpovídá jejich e-mailové adrese Microsoft Office 365. Pokud automatické propojení není povolené, uživatelé budou muset autorizovat svůj účet Webex pro přístup ke svému účtu Office 365.

4

Zvolte Aktualizovat.

Povolit integraci účtu G Suite

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a vyberte Možnost konfigurace > běžných nastavení webu >. Přejděte do sekce Integrace třetích stran.

2

V části Google zaškrtněte políčko Přihlásit se, aby uživatelé mohli mapovat své přihlašovací údaje služby G Suite pomocí přihlašovacích údajů Webexu.

3

Chcete-li integrovat Kalendář Google uživatele s jeho účtem Webex, zaškrtněte políčko Kalendář.

4

Pokud chcete konkrétním uživatelům umožnit integraci jejich účtů G Suite, zkontrolujte možnost Omezit integraci na uživatele v těchto doménách G Suite: zaškrtávací políčko a zadejte názvy domén.

5

Pokud jsou e-mailové adresy G Suite a Webex uživatele stejné, vyberte, zda mají být automaticky propojeny jejich účty, zaškrtnutím políčka Automaticky propojit uživatele s tímto webem Webex, pokud jejich e-mailová adresa účtu Webex odpovídá jejich e-mailové adrese G Suite. Pokud není povoleno automatické propojení, uživatelé budou muset autorizovat svůj účet Webex pro přístup ke svému účtu Google.

6

Zvolte Aktualizovat.

Povolit integraci facebookových účtů

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a vyberte Možnost konfigurace > běžných nastavení webu >. Přejděte do sekce Integrace třetích stran.

2

V části Facebook zaškrtněte políčko Přihlásit se, aby uživatelé mohli automaticky propojit své přihlašovací údaje na Facebooku s přihlašovacími údaji Webexu.

3

Zvolte Aktualizovat.

Povolení aplikací třetích stran pomocí rozhraní REST API

Správci webu mohou povolit, aby integrace vyvinuté zákazníky nebo třetími stranami fungovaly pro uživatele na jejich webu. Pokud je zakázáno, uživatelé z tohoto webu se nebudou moci přihlásit k žádným aplikacím nebo nástrojům, které byly vytvořeny zákazníky nebo třetími stranami s integrací Webex Meetings, které využily registrované ID klienta Webex OAuth a tok autorizačního kódu Webex OAuth pro přístup k prostředkům schůzky pomocí rozhraní REST API.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a vyberte Možnost konfigurace > běžných nastavení webu >. Přejděte do sekce Integrace třetích stran.

2

Zkontrolujte povolit aplikace a vývojáře třetích stran pro integraci se schůzkami Webex, pomocí pole REST API, které uživatelům umožní používat aplikace nebo nástroje vyvinuté pomocí rozhraní Webex REST API.

3

Zvolte Aktualizovat.