Povoliť integráciu účtov Microsoft Office 365

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a vyberte Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti. Prejdite na Integrácia tretích strán oddiele.

2

V Microsoft Office 365 sekciu, skontrolujte Prihlásiť sa začiarkavacie políčko, aby používatelia mohli mapovať svoje poverenia pre Office 365 s ich Webex poverenia.

3

Ak sú e-mailové adresy používateľov Office 365 a Webex rovnaké, začiarknutím políčka vyberte, či sa majú ich účty automaticky prepojiť. Automaticky prepojiť používateľov s touto webovou lokalitou, ak sa ich e-mailová adresa účtu Webex zhoduje s e-mailovou adresou Microsoft Office 365 zaškrtávacie políčko. Ak automatické prepojenie nie je povolené, používatelia ich budú musieť autorizovať Webex účtu na prístup k svojmu kontu Office 365.

4

Vyberte Aktualizovať.

Povoliť integráciu účtu G Suite

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a vyberte Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti. Prejdite na Integrácia tretích strán oddiele.

2

V Google sekciu, skontrolujte Prihlásiť sa začiarkavacie políčko umožníte používateľom mapovať svoje poverenia G Suite s ich Webex poverenia.

3

Ak chcete integrovať kalendár Google používateľa s jeho účtom Webex, začiarknite políčko Kalendár zaškrtávacie políčko.

4

Ak chcete konkrétnym používateľom povoliť integráciu ich účtov G Suite, začiarknite políčko Obmedziť integráciu na používateľov v týchto doménach G Suite: začiarknite políčko a zadajte názvy domén.

5

Ak sú e-mailové adresy používateľov G Suite a Webex rovnaké, začiarknutím políčka vyberte, či sa majú účty automaticky prepojiť. Automaticky prepojiť používateľov s týmto webom Webex, ak sa ich e-mailová adresa účtu Webex zhoduje s e-mailovou adresou G Suite zaškrtávacie políčko. Ak automatické prepojenie nie je povolené, používatelia ich budú musieť autorizovať Webex na prístup k svojmu účtu Google.

6

Vyberte Aktualizovať.

Povoliť integráciu účtu Facebook

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a vyberte Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti. Prejdite na Integrácia tretích strán oddiele.

2

V Facebook sekciu, skontrolujte Prihlásiť sa začiarkavacie políčko, aby používatelia mohli automaticky prepojiť svoje poverenia na Facebooku s ich Webex poverenia.

3

Vyberte Aktualizovať.

Povoliť aplikácie tretích strán pomocou REST API

Správcovia lokality môžu povoliť, aby integrácie vyvinuté zákazníkmi alebo tretími stranami fungovali pre používateľov na ich lokalite. Ak je táto možnosť zakázaná, používatelia z tejto lokality sa nebudú môcť prihlásiť do žiadnych aplikácií alebo nástrojov, ktoré vytvorili zákazníci alebo tretie strany pomocou integrácií Webex Meetings, ktoré využívajú registrované ID klienta Webex OAuth a tok autorizačného kódu Webex OAuth na prístup k zdrojom schôdzí pomocou REST API.
1

Prihláste sa do Webex Site Administration a vyberte Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti. Prejdite na Integrácia tretích strán oddiele.

2

Skontrolovať Umožnite aplikáciám a vývojárom tretích strán integrovať sa s Webex Meetings pomocou REST API box, ktorý používateľom umožní používať aplikácie alebo nástroje vyvinuté pomocou Webex REST API.

3

Vyberte Aktualizovať.