Włączanie integracji konta usługi Microsoft Office 365

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz Configuration > Common Site Settings > Options ( Opcje >konfiguracji . Przewiń do sekcji Integracja z firmami zewnętrznymi.

2

W sekcji Microsoft Office 365 zaznacz pole wyboru Zaloguj się, aby umożliwić użytkownikom mapowanie poświadczeń usługi Office 365 przy użyciu poświadczeń Webex.

3

Jeśli adresy e-mail usługi Office 365 i Webex użytkownika są takie same, wybierz, czy konta mają być automatycznie łączone ze sobą, zaznacz pole wyboru Automatycznie łącz użytkowników z tą witryną Webex, jeśli adres e-mail konta Webex jest zgodny z adresem e-mail usługi Microsoft Office 365. Jeśli automatyczne łączenie nie jest włączone, użytkownicy będą musieli autoryzować swoje konto Webex, aby uzyskać dostęp do swojego konta Office 365.

4

Wybierz Aktualizuj.

Włączanie integracji konta G Suite

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz Configuration > Common Site Settings > Options ( Opcje >konfiguracji . Przewiń do sekcji Integracja z firmami zewnętrznymi.

2

W sekcji Google zaznacz pole wyboru Zaloguj się, by umożliwić użytkownikom mapowanie poświadczeń G Suite na ich dane logowania Webex.

3

Aby zintegrować Kalendarz Google użytkownika z jego kontem Webex, zaznacz pole wyboru Kalendarz.

4

Aby umożliwić określonym użytkownikom integrację kont G Suite, zaznacz ogranicz integrację do użytkowników w tych domenach G Suite: i wprowadź nazwy domen.

5

Jeśli adresy e-mail użytkowników w G Suite i Webex są takie same, wybierz, czy ich konta mają być automatycznie łączone, zaznaczając pole wyboru Automatycznie łącz użytkowników z tą witryną Webex, jeśli adres e-mail ich konta Webex jest zgodny z ich adresem e-mail G Suite. Jeśli automatyczne łączenie nie jest włączone, użytkownicy będą musieli autoryzować swoje konto Webex, aby uzyskać dostęp do swojego konta Google.

6

Wybierz Aktualizuj.

Włącz integrację konta na Facebooku

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz Configuration > Common Site Settings > Options ( Opcje >konfiguracji . Przewiń do sekcji Integracja z firmami zewnętrznymi.

2

W sekcji Facebook zaznacz pole wyboru Zaloguj się, aby umożliwić użytkownikom automatyczne łączenie poświadczeń Facebooka z poświadczeniami Webex.

3

Wybierz Aktualizuj.

Włączanie aplikacji innych firm przy użyciu interfejsu API REST

Administratorzy witryn mogą zezwolić na integracje opracowane przez klientów lub strony trzecie na działanie dla użytkowników w ich witrynie. Jeśli ta opcja jest wyłączona, użytkownicy z tej witryny nie będą mogli logować się do żadnych aplikacji lub narzędzi utworzonych przez klientów lub strony trzecie z integracjami Webex Meetings, które wykorzystały zarejestrowany identyfikator klienta Webex OAuth i przepływ kodu autoryzacji Webex OAuth w celu uzyskania dostępu do zasobów spotkania przy użyciu interfejsów API REST.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i wybierz Configuration > Common Site Settings > Options ( Opcje >konfiguracji . Przewiń do sekcji Integracja z firmami zewnętrznymi.

2

Zaznacz pole Włącz aplikacje i programistów 3rd do integracji z Webex Meetings, używając interfejsów API REST, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z aplikacji lub narzędzi opracowanych przy użyciu Webex REST API.

3

Wybierz Aktualizuj.