Twój pokój osobisty jest zawsze dostępny i zawsze wiesz, gdzie go znaleźć. Udostępnij swój link komuś, aby rozpocząć natychmiastowe spotkanie z nim. Pokój osobisty oferuje następujące korzyści:

  • Twój pokój osobisty jest zawsze w tym samym miejscu; adres URL, adres wideo i numery dostępowe nigdy się nie zmieniają.

  • Uczestnicy korzystający z systemów wideo lub urządzeń systemu biurowego Webex lub urządzeń biurkowych mogą również dołączyć, jeśli ich konto Meetings umożliwia im dołączanie do spotkań z urządzeń wideo.

  • Wirtualna poczekalnia lub poczekalnia, w której ludzie czekają, jeśli próbują dołączyć do spotkania w pokoju osobistym z wyprzedzeniem lub zablokowałeś swój pokój osobisty.

Używaj swojego pokoju osobistego podczas spotkań

Podczas spotkań możesz zaprosić osoby na spotkania w swoim pokoju osobistym:

Używanie pokoju osobistego w aplikacji Webex

Jeśli Twój pokój osobisty Webex jest powiązany z aplikacją Webex, możesz użyć następujących skrótów pokoju osobistego:

Jeśli witryna Webex jest zarządzana w Control Hub lub jest połączona z Control Hub, Twój pokój osobisty będzie już powiązany z aplikacją Webex. Jeśli tak nie jest, możesz go ręcznie powiązać w aplikacji Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skonfiguruj swój pokój osobisty .