Цвят на кожата за реакции

Кожният тон, който изберете, се използва във вашите реакции към съобщенията и реакциите Ви в събранията. Кожният тон, който изберете, не важи за реакциите на емотикони.


Потребителите на Linux могат да виждат тонове на кожата за реакции на жестове от други хора в Webex App, но в момента не могат да изберат тен на кожата от настройките си.

1

Щракнете върху снимката на потребителския си профил и след това изберете Настройки > Външенвид.

2

Под Reaction тон на кожатаизберете тона на кожата, който да използвате за реакциите си, след което щракнете върху Запазване.

1

Щракнете върху снимката на потребителския си профил и след това изберете Предпочитания > Външенвид.

2

Под Реакция тон на кожата, изберете тон на кожата, за да използвате за вашите реакции.

1

Докоснете снимката на потребителския си профил и след това докоснете Настройки > Обща > тема.

2

Под Реакция тон на кожата, изберете тон на кожата, за да използвате за вашите реакции.