Odcień skóry dla reakcji

Odcień skóry, który wybierzesz, jest używany w twoich reakcjach na wiadomości i twoich reakcjach na spotkaniach. Wybrany odcień skóry nie ma zastosowania do reakcji emoji twarzy.


Użytkownicy Linuksa mogą zobaczyć odcienie skóry dla reakcji gestów od innych osób w aplikacji Webex, ale obecnie nie mogą wybrać odcienia skóry ze swoich ustawień.

1

Kliknij swoje zdjęcieprofilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > wyglądzie.

2

W obszarze Odcieńskóry reakcja wybierz odcień skóry, który ma być używany w reakcjach, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

1

Naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia > ogólne > motyw.

2

Pod Odcieńskóry Reakcja wybierz odcień skóry, który ma być używany do reakcji.