Odstín pleti pro reakce

Tón pleti, který si vyberete, se používá ve vašich reakcích na zprávy a ve vašich reakcích na schůzkách. Tón pleti, který si vyberete, se nevztahuje na reakce na obličejové emodži.


Uživatelé systému Linux mohou vidět tóny pleti pro reakce na gesta od jiných lidí v aplikaciWebex, ale v současné době nemohou ze svých nastavení zvolit tón pleti.

1

Klikněte na svůj profilový obrázeka pak vyberte Nastavení > Vzhled.

2

V části Tón pletireakce vyberte tón pleti, který chcete použít pro reakce, a klikněte na tlačítko Uložit.

1

Klikněte na svůj profilový obrázeka pak vyberte Předvolby > Vzhled.

2

V části Reakční tónpleti vyberte tón pleti, který chcete použít pro své reakce.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka potom klepněte na Nastavení > Obecné > motiv.

2

V části Reakční tónpleti vyberte tón pleti, který chcete použít pro své reakce.