Hudton för reaktioner

Skaltonen som du väljer används i dina reaktioner på meddelanden och reaktioner på möten. Skaltonen som du väljer passar inte in på ansikte-emoji-reaktioner.


Linux-användare kan se skaltoner för gester från andra personer i Webex-appen, men kan för närvarande inte välja en skalton från inställningarna.

1

Tryck på profilbildoch sedan på Inställningar >Allmänna > tema.

2

Under Reaktions skaltonväljer du vilken skalton som du vill använda för dina reaktioner.