Ten za reakcije

Ton kože koji odaberete koristi se u vašim reakcijama na poruke i vaše reakcije na sastancima. Ton kože koji odaberete ne primenjuje se na emoji reakcije lica.


Linux korisnici mogu da vide tonove kože za gestovne reakcije drugih ljudi u Webex Aplikaciji, ali trenutno ne mogu da odaberu ton kože iz svojih podešavanja.

1

Kliknite na sliku profila, azatim izaberite stavku Postavke > izgled.

2

Pod Reaction tonom kože odaberiteton kože koji ćete koristiti za svoje reakcije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Kliknite na sliku profila, azatim izaberite stavku Željene postavke > izgled.

2

Pod Reaction tonom kožeodaberite ton kože koji ćete koristiti za svoje reakcije.

1

Dodirnite sliku profila, azatim dodirnite postavke > opšte > temi.

2

Pod Reaction tonom kožeodaberite ton kože koji ćete koristiti za svoje reakcije.