Hudtone for reaksjoner

Hudtonen du velger, brukes i reaksjonene dine på meldinger og reaksjonene dine i møter. Hudtonen du velger, gjelder ikke for ansikts-emoji-reaksjoner.


Linux-brukere kan se hudtoner for gestreaksjoner fra andre personer i Webex App, men kan for øyeblikket ikke velge en hudtone fra innstillingene sine.

1

Klikk profilbildet ditt , og velg deretter Innstillinger > Utseende.

2

Velg hudtonen som skal brukes til reaksjonene, under Reaksjonshudtone, og klikk deretter Lagre.

1

Klikk profilbildet ditt , og velg deretter Innstillinger > utseende.

2

Under Reaksjonshudtonevelger du hudtonen som skal brukes til reaksjonene dine.

1

Trykk profilbildet ditt , og trykk deretter Innstillinger > Generelt > tema.

2

Under Reaksjonshudtonevelger du hudtonen som skal brukes til reaksjonene dine.