Присвояване на номера на устройства и свързване на номер към разширение

Можете да присвоите номера на устройствата на потребителя по всяко време. Можете да присвоите разширения, които се връзват в служен номер на потребител. Присвоените разширения се показват на дисплеите на телефона.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители , и изберетепотребителя, на който искате да присвоите номер.

2

Щракнете върху Обаждане , след което щракнете върху Добавяне на нов ред.

3

Изберете разширение и Телефонен номер от падащите списъци и след това щракнете върху Запиши.

Премахване на разширение

Можете да премахнете разширения, които са присвоени на потребител по всяко време.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители , и изберетепотребителя, от който искате да премахнете разширението.

2

Щракнете върху "Обаждане"и изберете разширението, което искате да премахнете.

3

Щракнете върху иконата и щракнете върху Премахване на линия.

4

Изберете Премахване на линия.