Atribuirea numerelor dispozitivelor și conectarea unui număr la o extensie

Puteți atribui numere dispozitivelor unui utilizator în orice moment. Puteți atribui extensii care se leagă în numărul de lucru al unui utilizator. Extensiile atribuite apar pe afișajele telefonului.

1

Din vizualizarea client din https://admin.webex.com, accesați Utilizatori și selectați utilizatorul căruia doriți să îiatribuiți un număr.

2

Faceți clic pe Apelare , apoi faceți clic pe Adăugare linie nouă.

3

Alegeți o extensie și un număr de telefon din listele verticale, apoi faceți clic pe Salvare.

Eliminarea unei extensii

Puteți elimina extensiile care sunt atribuite unui utilizator în orice moment.

1

Din vizualizarea client din https://admin.webex.com, accesați Utilizatori și selectați utilizatorul din care doriți să eliminațiextensia.

2

Faceți clic pe Apelareși selectați extensia pe care doriți să o eliminați.

3

Faceți clic pe pictogramă și faceți clic pe Eliminare linie.

4

Selectați Eliminare linie.