הקצאת מספרים למכשירים וחיבור מספר להרחבה

באפשרותך להקצות מספרים למכשירים של משתמש בכל עת. באפשרותך להקצות הרחבות הקשורות למספר העבודה של המשתמש. שלוחות שהוקצו מופיעות בצגי הטלפון.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל משתמשיםובחר את המשתמש שאליו ברצונך להקצות מספר.

2

לחץ על שיחות ולאחר מכן לחץ על הוסף שורה חדשה.

3

בחר שלוחה ומספר טלפון מהרשימות הנפתחות ולאחר מכן לחץ על שמור.

הסרת הרחבה

באפשרותך להסיר הרחבות המוקצות למשתמש בכל עת.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל משתמשיםובחר את המשתמש שממנו ברצונך להסיר את ההרחבה.

2

לחץ על התקשרותובחר את ההרחבה שברצונך להסיר.

3

לחץ על הסמל ולחץ על הסר שורה.

4

בחר הסר שורה.