Přiřazení čísel zařízením a připojení čísla k rozšíření

K zařízením uživatele můžete kdykoli přiřadit čísla. Můžete přiřadit rozšíření, která se spojují s pracovním číslem uživatele. Přiřazená rozšíření se zobrazují na displejích telefonu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberteuživatele, kterému chcete přiřadit číslo.

2

Klikněte na Volat a potom na Přidat nový řádek.

3

V rozevíracích seznamech vyberte rozšíření a telefonní číslo a klikněte na Uložit .

Odebrání rozšíření

Rozšíření, která jsou přiřazena uživateli, můžete kdykoli odebrat.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberteuživatele, ze kterého chcete rozšíření odebrat.

2

Klikněte na Volánía vyberte rozšíření, které chcete odebrat.

3

Klikněte na ikonu a klikněte na Odebrat řádek.

4

Vyberte Odebrat řádek.