Tilldela nummer till enheter och Anslut ett nummer till en anknytning

Du kan när som helst tilldela nummer till en användares enheter. Du kan tilldela anknytningar som binder till en användares arbets nummer. Tilldelade anknytningar visas på telefon skärmar.

1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till användareoch väljer den användare som du vill tilldela ett nummer till.

2

Klicka på Ringoch sedan på Lägg till en ny linje.

3

Välj en anknytning och ett telefonnummer från List rutorna och klicka sedan på Spara.

Ta bort en anknytning

Du kan när som helst ta bort anknytningar som är tilldelade till en användare.

1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till användareoch väljer användaren som du vill ta bort tillägget från.

2

Klicka på Ringoch välj det tillägg som du vill ta bort.

3

Klicka på ikonen och sedan på ta bort linje.

4

Välj ta bort linje.