Przypisywanie numerów do urządzeń i łączenie numeru z rozszerzeniem

Numery można przypisać do urządzeń użytkownika w dowolnym momencie. Możesz przypisać rozszerzenia, które są powiązane z numerem roboczym użytkownika. Przypisane rozszerzenia są wyświetlane na ekranach telefonów.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.comprzejdź do pozycji Użytkownicyi wybierz użytkownika, do którego chcesz przypisać numer.

2

Kliknij pozycję Połączenia , a następnie kliknijpozycję Dodaj nowy wiersz.

3

Wybierz rozszerzenie i numer telefonu z list rozwijanych, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie rozszerzenia

Rozszerzenia przypisane do użytkownika można usunąć w dowolnym momencie.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Użytkownicyi wybierz użytkownika, z którego chcesz usunąć rozszerzenie.

2

Kliknij pozycję Dzwonieniei wybierz rozszerzenie, które chcesz usunąć.

3

Kliknij ikonę, a następnie kliknij przycisk Usuń linię.

4

Wybierz usuń wiersz.