Поискайте помощ от Някой в директорията ви

1

От екрана Директни интервали кажете Търсене , за да отворите вашатадиректория.

2

Изписвайте името и кажете Приемам, за да търсите в директорията си.

3

От резултатите от търсенето кажете името на лицето или кажете Изберете елемент и номера до името си и след това кажете Помощ за заявка.

Заявката ви се изпраща на това лице в webex пространство.

Поискайте помощ от Някой в екип

1

От началния екран кажете Отбори, след което кажете името на отбора.

2

Кажете името на члена на екипа или кажете Изберете елемент и номера до името им, след което кажете Помощ за заявка.

Заявката ви се изпраща на това лице в webex пространство.