Поискай помощ от някого в директорията

1

От екрана "Директни пространства " кажете Търсене , за да отворите директорията.

2

Напишете името и кажете "Приеми" за търсене в директорията.

3

От резултатите от търсенето кажете името на лицето или кажете Избор на елемент и номера до името му и след това кажете Заявка за помощ.

Заявката ви се изпраща на това лице в webex пространство.

Поискай помощ от някой от екип

1

От началния екран кажете Teams и след това кажете името наотбора.

2

Кажете името на члена на екипа или кажете Избор на елемент и номера до името му, след което кажете Заявка за помощ.

Заявката ви се изпраща на това лице в webex пространство.