בקש עזרה ממישהו במדריך שלך

1

מהמסך 'רווחים ישירים' , נניח 'חיפוש', כדי לפתוח את הספריה.

2

פרט את השם ואמור קבל כדי לחפש בספרייה שלך.

3

מתוצאות החיפוש, אמור את שמו של האדם, או אמור בחר פריט ואת המספר לצד שמו ולאחר מכן אמור בקש עזרה.

בקשתך נשלחת לאותו אדם במרחב Webex .

בקש עזרה ממישהו בצוות

1

ממסך הבית, אמור Teamsולאחר מכן אמור את שם הקבוצה.

2

אמור את שם חבר הצוות, או אמור בחר פריט ואת המספר לצד שמו ולאחר מכן אמור בקש עזרה.

בקשתך נשלחת לאותו אדם במרחב Webex .