Poproś o pomoc kogoś w twoim katalogu

1

Na ekranie Bezpośrednie miejsca na ekranie znajdź , aby otworzyćkatalog.

2

Przeliteruj nazwę i powiedz Zaakceptuj, aby przeszukać katalog.

3

W wynikach wyszukiwania wypoij imię i nazwisko osoby lub powiedz Wybierz element i numer obok jej imienia i nazwiska, a następnie powiedz Poproś o pomoc.

Twoje żądanie jest wysyłane do tej osoby w przestrzeni Webex.

Poproś o pomoc kogoś w zespole

1

Na ekranie głównym powiedz Drużyny, a następnie powiedz nazwę zespołu.

2

Wypowiaduj nazwę członka zespołu lub powiedz Wybierz element i numer obok jego nazwy, a następnie powiedz Poproś o pomoc.

Twoje żądanie jest wysyłane do tej osoby w przestrzeni Webex.