Be om hjelp fra noen i katalogen din

1

Direkteområder-skjermen sier du Søk for å åpne katalogen.

2

Stav navnet og si Godta for å søke i katalogen.

3

I søkeresultatene sier du personens navn, eller Velg element og nummeret ved siden av navnet deres etterfulgt av Be om hjelp.

Forespørselen sendes til denne personen i et Webex-område.

Be om hjelp fra noen på et team

1

På startskjermen sier du Teams og deretter teamnavnet.

2

Si navnet på teammedlemmet, eller si Velg element og nummeret ved siden av navnet deres etterfulgt av Be om hjelp.

Forespørselen sendes til denne personen i et Webex-område.