Be om hjelp fra noen i katalogen din

1

Si Søk i skjermbildet Direkte mellomrom for å åpnekatalogen.

2

Stav navnet og si Godta for å søke i katalogen.

3

Si personens navn fra søkeresultatene, eller si Velg element og nummeret ved siden av navnet, og si deretter Be om hjelp.

Forespørselen sendes til denne personen på et Webex-område.

Be om hjelp fra noen på et team

1

Si Teams på startskjermen, og si deretter teamnavnet.

2

Si navnet på gruppemedlemmet, eller si Velg element og nummeret ved siden av navnet, og si deretter Be om hjelp.

Forespørselen sendes til denne personen på et Webex-område.