1

Щракнете върху профилната си снимка, изберете Настройки и след това отидете на Обаждане.

2

Под Алтернативни устройства изберете устройство и след това щракнете върху Добавяне на номер.

3

Въведете номера на алтернативното устройство и след това щракнете върху Запазване.

Това устройство се използва за всички входящи и изходящи повиквания.

4

За да се обадите с това алтернативно устройство, в заглавката на приложението отидете на Свързване с устройство , превъртете до Алтернативни устройства и след това изберете устройството, което искате да използвате. След това направете аудио или видео обаждане, както правите обикновено.

1

Щракнете върху профилната си снимка, изберете Предпочитания и след това отидете на Обаждане.

2

Под Алтернативни устройства изберете устройство и след това щракнете върху Добавяне на номер.

Това устройство се използва за всички входящи и изходящи повиквания.

3

За да осъществите повикване чрез това алтернативно устройство, отидете на Свързване с устройство , превъртете до Алтернативни устройства и след това изберете устройството, което искате да използвате. След това направете аудио или видео обаждане, както правите обикновено.