1

Щракнете върху вашия профилна снимка , изберете Настройки , и след това отидете на Обаждане .

2

Под Алтернативни устройства , изберете устройство и след това щракнете Добавете номер .

3

Въведете номера на алтернативното устройство и след това щракнете Запазете .

Това устройство се използва за всички входящи и изходящи повиквания.

4

За да извършите повикване с това алтернативно устройство, в заглавката на приложението отидете на Свържете се с устройство , превъртете до Алтернативни устройства , след което изберете устройството, което искате да използвате. След това направете аудио или видео обадете се както обикновено.

1

Щракнете върху вашия профилна снимка , изберете Предпочитания , и след това отидете на Обаждане .

2

Под Алтернативни устройства , изберете устройство и след това щракнете Добавете номер .

Това устройство се използва за всички входящи и изходящи повиквания.

3

За да извършите повикване с това алтернативно устройство, отидете на Свържете се с устройство , превъртете до Алтернативни устройства , след което изберете устройството, което искате да използвате. След това направете аудио или видео обадете се както обикновено.