1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia , a następnie przejdź dopozycji Połączenia.

2

W obszarze Urządzenia alternatywnewybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Dodaj numer.

3

Wprowadź numer alternatywnego urządzenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

To urządzenie jest używane do wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących.

4

Aby nawiązać połączenie przy użyciu tego alternatywnego urządzenia, w nagłówku aplikacji przejdź do pozycji Połącz z urządzeniem , przewiń do pozycji Alternatywne urządzenia , a następniewybierz urządzenie, którego chcesz użyć. Następnie nawiąż połączenie audio lub wideo, tak jak zwykle.

1

Kliknij swoje zdjęcieprofilowe, wybierz pozycję Preferencje , a następnie przejdźdo pozycji Połączenia.

2

W obszarze Urządzenia alternatywnewybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Dodaj numer.

To urządzenie jest używane do wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących.

3

Aby nawiązać połączenie przy użyciu tego urządzenia alternatywnego, przejdź do pozycji Łączenie z urządzeniem , przewiń do pozycji Urządzenia alternatywne , a następniewybierz urządzenie, którego chcesz użyć. Następnie nawiąż połączenie audio lub wideo, tak jak zwykle.