1

Kliknij swój zdjęcie profilowe , wybierz Ustawienia , a następnie przejdź do Nawiązywanie połączeń .

2

Pod Urządzenia alternatywne , wybierz urządzenie, a następnie kliknij Dodaj numer .

3

Wprowadź numer alternatywnego urządzenia, a następnie kliknij Zapisz .

To urządzenie jest używane do obsługi wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących.

4

Aby nawiązać połączenie przy użyciu tego alternatywnego urządzenia, w nagłówku aplikacji przejdź do Połącz z urządzeniem , przewiń do Urządzenia alternatywne , a następnie wybierz urządzenie, którego chcesz użyć. Następnie wykonaj audio lub wideo zadzwoń tak, jak zwykle.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe , wybierz Preferencje , a następnie przejdź do Nawiązywanie połączeń .

2

Pod Urządzenia alternatywne , wybierz urządzenie, a następnie kliknij Dodaj numer .

To urządzenie jest używane do obsługi wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących.

3

Aby nawiązać połączenie przy użyciu tego urządzenia alternatywnego, przejdź do Połącz z urządzeniem , przewiń do Urządzenia alternatywne , a następnie wybierz urządzenie, którego chcesz użyć. Następnie wykonaj audio lub wideo zadzwoń tak, jak zwykle.