1

Klikněte na svou profilový obrázek a vyberte Nastavení a přejděte na Volání .

2

Pod Alternativní zařízení , vyberte zařízení a poté klikněte Přidat číslo .

3

Zadejte číslo alternativního zařízení a potom klikněte Uložit .

Toto zařízení se používá pro všechny příchozí a odchozí hovory.

4

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí tohoto alternativního zařízení, přejděte v záhlaví aplikace na Připojit k zařízení , přejděte na Alternativní zařízení a pak vyberte zařízení, které chcete použít. Pak proveďte nastavení zvuk nebo videa zavolejte jako obvykle.

1

Klikněte na svou profilový obrázek a vyberte Předvolby a přejděte na Volání .

2

Pod Alternativní zařízení , vyberte zařízení a poté klikněte Přidat číslo .

Toto zařízení se používá pro všechny příchozí a odchozí hovory.

3

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí tohoto alternativního zařízení, přejděte na Připojit k zařízení , přejděte na Alternativní zařízení a pak vyberte zařízení, které chcete použít. Pak proveďte nastavení zvuk nebo videa zavolejte jako obvykle.