1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení apak přejděte na Volání .

2

V části Alternativní zařízenívyberte zařízení a klikněte na Přidat číslo.

3

Zadejte číslo alternativního zařízení a klikněte na tlačítko Uložit.

Toto zařízení se používá pro všechny příchozí a odchozí hovory.

4

Pokud chcete volat pomocí tohoto alternativního zařízení, přejděte v záhlaví aplikace na Připojení k zařízení , přejděte na Alternativní zařízení a pakvyberte zařízení, které chcete použít. Poté proveďte zvukový nebo videohovor jako obvykle.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Předvolbya pak přejděte na Volání .

2

V části Alternativní zařízenívyberte zařízení a klikněte na Přidat číslo.

Toto zařízení se používá pro všechny příchozí a odchozí hovory.

3

Pokud chcete volat pomocí tohoto alternativního zařízení, přejděte na Připojení k zařízení , přejděte na Alternativní zařízení a pakvyberte zařízení, které chcete použít. Poté proveďte zvukový nebo videohovor jako obvykle.