1

Klicka på profilbild, välj Inställningar och gå sedan till Samtal.

2

Under Alternativa enheter väljer du en enhet och klickar sedan på Lägg till nummer.

3

Ange numret för den alternativa enheten och klicka sedan på Spara.

Den här enheten används för alla inkommande och utgående samtal.

4

Om du vill ringa ett samtal med den här alternativa enheten går du till Anslut till en enhet i apprubriken och bläddrar till Alternativa enheter och väljer sedan den enhet du vill använda. Gör sedan ett ljud- eller videosamtal som du vanligtvis gör.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar och gå sedan till Samtal.

2

Under Alternativa enheter väljer du en enhet och klickar sedan på Lägg till nummer.

Den här enheten används för alla inkommande och utgående samtal.

3

Om du vill ringa ett samtal med den här alternativa enheten går du till Anslut till en enhet och bläddrar till Alternativa enheter och väljer sedan enheten som du vill använda. Gör sedan ett ljud- eller videosamtal som du vanligtvis gör.