1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke, a zatim idite na "Pozivanje ".

2

U okviru Alternativni uređaji izaberite uređaj, a zatim kliknite na " Dodaj broj".

3

Unesite broj alternativnog uređaja, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Ovaj uređaj se koristi za sve dolazne i odlazne pozive.

4

Da biste uputili poziv pomoću ovog alternativnog uređaja, u zaglavlju aplikacije idite na "Poveži se sa uređajem", pomerite se do alternativnih uređaja, a zatim odaberite uređaj koji želite da koristite. Potom uputite audio ili video poziv kao što biste obično želeli.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite " Željene opcije", a zatim idite na "Pozivanje ".

2

U okviru Alternativni uređaji izaberite uređaj, a zatim kliknite na " Dodaj broj".

Ovaj uređaj se koristi za sve dolazne i odlazne pozive.

3

Da biste uputili poziv pomoću ovog alternativnog uređaja, idite na "Poveži se sa uređajem", pomerite se do alternativnih uređaja, a zatim odaberite uređaj koji želite da koristite. Potom uputite audio ili video poziv kao što biste obično želeli.