1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke , a zatim idite na poziv.

2

U okviruAlternativni uređaji odaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Dodaj broj.

3

Unesite broj alternativnog uređaja, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Ovaj uređaj se koristi za sve dolazne i odlazne pozive.

4

Da biste pozvali ovaj alternativni uređaj, u zaglavlju aplikacije idite na opciju "Povezivanje sa uređajem", pomerite se do alternativnih uređaja, a zatim odaberite uređaj koji želite da koristite. Zatim napravite audio ili video poziv kao što biste inače.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite željenepostavke , a zatim idite na stavku Pozivanje.

2

U okviruAlternativni uređaji odaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Dodaj broj.

Ovaj uređaj se koristi za sve dolazne i odlazne pozive.

3

Da biste pozvali ovaj alternativni uređaj, idite na opciju "Povezivanje sa uređajem", pomerite se do alternativnih uređaja , azatim odaberite uređaj koji želite da koristite. Zatim napravite audio ili video poziv kao što biste inače.