1

Klik på profilbillede, vælg Indstillinger, og gå derefter til Opkald.

2

Under Alternative enheder skal du vælge en enhed og derefter klikke på Tilføj nummer.

3

Indtast nummeret på den alternative enhed, og klik derefter på Gem.

Denne enhed bruges til alle indgående og udgående opkald.

4

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af denne alternative enhed, skal du i app-headeren gå til Opret forbindelse til en enhed, rulle til Alternative enheder og derefter vælge den enhed, du ønsker at bruge. Foretag derefter et lyd- eller videoopkald , som du normalt ville gøre det.

1

Klik på profilbillede, vælg Præferencer, og gå derefter til Opkald.

2

Under Alternative enheder skal du vælge en enhed og derefter klikke på Tilføj nummer.

Denne enhed bruges til alle indgående og udgående opkald.

3

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af denne alternative enhed, skal du gå til Tilslut til en enhed, rulle ned til Alternative enheder og derefter vælge den enhed, du vil bruge. Foretag derefter et lyd- eller videoopkald , som du normalt ville gøre det.