alternate device settings

1

Klikk på din profilbilde , velger du Innstillinger , og gå deretter til Ringer .

2

Under Alternative enheter , velg en enhet og klikk på Legg til nummer .

3

Skriv inn nummeret til den alternative enheten, og klikk deretter på Lagre .

Denne enheten brukes til alle innkommende og utgående anrop.

4

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av denne alternative enheten, går du til appoverskriften og går til Koble til en enhet , bla til Alternative enheter , og velg deretter enheten du vil bruke. Deretter lager du en lyd eller video ringe som du pleier.

1

Klikk på din profilbilde , velger du Innstillinger , og gå deretter til Ringer .

2

Under Alternative enheter , velg en enhet og klikk på Legg til nummer .

Denne enheten brukes til alle innkommende og utgående anrop.

3

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av denne alternative enheten, går du til Koble til en enhet , bla til Alternative enheter , og velg deretter enheten du vil bruke. Deretter lager du en lyd eller video ringe som du pleier.