1

Klikk profilbildetditt , velg Innstillinger , og gå deretter til Ringer .

2

Velg en enhet under Alternative enheter , og klikk deretter Legg til nummer.

3

Skriv inn nummeret på den alternative enheten, og klikk deretter Lagre.

Denne enheten brukes til alle innkommende og utgående samtaler.

4

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av denne alternative enheten, går du til Koble til en enhet i appoverskriften, blar til Alternative enheter , og deretter velger du enheten du vilbruke. Deretter foretar du en lyd- eller videosamtale som du normalt ville gjort.

1

Klikk profilbildet ditt , velg Innstillinger , og gå deretter til Anrop.

2

Velg en enhet under Alternative enheter , og klikk deretter Legg til nummer.

Denne enheten brukes til alle innkommende og utgående samtaler.

3

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av denne alternative enheten, går du til Koble til en enhet , blar til Alternative enheter og velger deretter enheten du vilbruke. Deretter foretar du en lyd- eller videosamtale som du normalt ville gjort.