1

Klikk på profilbildet, velg Innstillinger, og gå deretter til Anrop.

2

Velg en enhet under Alternative enheter, og klikk deretter på Legg til nummer.

3

Skriv inn nummeret på den alternative enheten, og klikk deretter på Lagre.

Denne enheten brukes til alle innkommende og utgående samtaler.

4

Hvis du vil foreta et anrop med denne alternative enheten, går du til Koble til en enhet i appoverskriften, blar til Alternative enheter, og deretter velger du enheten du vil bruke. Deretter foretar du en lyd- eller video-samtale som du normalt ville gjort.

1

Klikk på profilbildet, velg Preferanser, og gå deretter til Anrop.

2

Velg en enhet under Alternative enheter, og klikk deretter på Legg til nummer.

Denne enheten brukes til alle innkommende og utgående samtaler.

3

Hvis du vil foreta et anrop med denne alternative enheten, går du til Koble til en enhet, blar til Alternative enheter og velger deretter enheten du vil bruke. Deretter foretar du en lyd- eller video-samtale som du normalt ville gjort.