Всичко за споделянето на отдалечен компютър в обучението на Cisco Webex

Водещ използва дистанционно споделяне на компютър, за да покаже отдалечен компютър на всички участници в обучителната сесия. В зависимост от това как е настроен отдалеченият компютър, водещият може да покаже целия работен плот или конкретни приложения.

Всичко за споделянето на отдалечен компютър

Отдалеченото споделяне на компютри е полезно да се покаже на участниците приложение или файл, който е достъпен само на отдалечен компютър.

Участниците могат да преглеждат отдалечения компютър, включително всички движения на мишката на водещия, в прозорец за споделяне на техните екрани.

Като водещ можете да споделяте отдалечен компютър по време на тренировка, ако:

 • Инсталирали сте агента на Access Anywhere на отдалечения компютър

 • Влезли сте във вашия уеб сайт cisco Webex Training, преди да се присъедините към обучителната сесия, ако не сте първоначалният домакин на обучителна сесия

Стартиране на отдалечено споделяне на компютър

Като хост или водещ, ако вече сте настроили компютър за Access Anywhere, можете да споделяте компютъра по време на тренировъчна сесия.

  
 • Ако не сте оригиналният хост на сесията за обучение, трябва да влезете в уебсайта си за Обучение в Webex, преди да се присъедините към обучителна сесия, в която искате да споделите отдалечен компютър. Ако вече сте в обучителна сесия, но не сте влезли в сайта си, трябва да напуснете обучителната сесия, да влезете в сайта си и след това да се присъедите повторно към тренировъщата.

 • Ако на отдалечения компютър се изпълнява защитен с парола скрийнсейвър, вашата услуга за сесия на обучение автоматично я затваря, след като предоставите кода или паролата си за достъп.

 • Ако настроите отдалечения компютър, така че да имате достъп до няколко приложения, можете да споделяте повече приложения едновременно.

  1Изберете Споделяне > отдалечен компютър.

  Появява се диалоговият прозорец Достъп навсякъде.

  2Под Отдалечени компютриизберете компютъра, който искате да споделите.
  3Под Приложенияизберете приложение, което искате да споделите.

  Ако настроите отдалечения компютър, така че да имате достъп до целия му работен плот, опцията Desktop се появява под Приложения.

  4Изберете Свързване. В зависимост от метода за удостоверяване сте избрали, когато настройвате компютъра за Access Anywhere, изпълнявате една от тези задачи:
  • Ако сте избрали удостоверяване на код за достъп, въведете кода за достъп, който сте въвели, когато настройвате отдалечения компютър.
  • Ако сте избрали удостоверяване по телефона, получавате телефонно обаждане на номера, който сте въвели, когато настройвате отдалечения компютър.
  5Завършете удостоверяването си.
  • Ако сте избрали удостоверяване на код за достъп, въведете кода си за достъп в полето и след това изберете OK.

  • Ако сте избрали удостоверяване на телефона, следвайте гласовите инструкции.

  Споделяне на допълнителни приложения на споделен отдалечен компютър

  Като хост или водещ, докато споделяте отдалечен компютър, на който сте задали, че имате достъп само до конкретни приложения, а не до целия му работен плот, можете да споделяте допълнителни приложения на отдалечения компютър. Участниците в Сесията за обучение могат да преглеждат всички споделени приложения едновременно.

   1В панела за контроли на сесията изберете бутона със стрелка надолу (той е последният бутон на панела за контроли на сесията). След това изберете Споделяне на отдалечено приложение.
   2В полето Избор на приложение изберете приложението, което искате да споделите.

   След като изберете друго приложение за споделяне, всички предварително избрани приложения остават отворени.

   3Изберете OK.

   Спиране на споделянето на отдалечен компютър

   Като хост или водещ можете да спрете споделянето на отдалечен компютър по време на тренировъчна сесия по всяко време. След като спрете споделянето на отдалечен компютър, сървърът Access Anywhere прекъсва връзката на локалния компютър с отдалечения компютър. Отдалеченият компютър остава влязъл в Сървъра за достъп навсякъде, така че можете да получите достъп до него отново по всяко време.

    1За да осигурите неприкосновеността на личния си живот и сигурността на отдалечения компютър, направете едно от следните неща:
    • Затворете всички приложения, които сте започнали по време на сесията за споделяне.

    • Задайте парола за скрийнсейвър и задайте скрийнсейвъра да се показва след кратък период на неактивност - например 1 минута.

    • Изключете компютъра, ако не планирате достъп до него отново дистанционно.

    2В панела за контроли на сесии изберете Спиране на споделянето.

    Споделянето спира и вие се връщате на диспечера на сесии за обучение.

    Управление на споделен отдалечен компютър

    Като хост или водещ, докато споделяте отдалечен компютър по време на тренировъчна сесия, можете да управлявате отдалечения компютър чрез задаване на опции и изпращане на команди.

    Всички промени, които правите в опциите, засягат отдалечения компютър само по време на текущата сесия за споделяне. Промените не влияят на опциите по подразбиране, които сте задали за отдалечения компютър в предпочитанията на Access Anywhere Agent.

    За

    Направете това

    Намаляване на разделителната способност на екрана на отдалечен компютър

    В панела за контроли на сесията изберете бутона със стрелка надолу след това изберете Намаляване на разделителната способност на екрана, за да съответствана този компютър .

    Забраняване или разрешаване на клавиатурата и мишката на отдалечен компютър

    В панела за контроли на сесията изберете стрелката надолу след това изберете Деактивиране на клавиатурата и мишката.

    Регулиране на размера на изгледа на споделен отдалечен компютър

    В панела за контроли на сесии изберете стрелката надолу след това изберете Изглед.

    Изберете опция за показване от менюто.

    Скриване или показване на съдържанието на екрана на отдалечен компютър

    В панела за контроли на сесията изберете стрелката надолу след това изберете Направи екрана празен.

    Изпращане на команда Ctrl+Alt+Del за влизане или излизане или заключване или отключване на отдалечения компютър

    В панела за контроли на сесии изберете стрелката надолу след това изберете Изпрати Ctrl+Alt+Del.

    Изберете друго приложение, което да споделяте на отдалечен компютър

    В панела Контроли на сесията за обучение изберете стрелката надолу след това изберете Споделяне на отдалечено приложение.

    Изберете приложението, което искате да споделите от списъка с наличните приложения.

    Беше ли полезна тази статия?